shutterstock_380026087Αναμφίβολα η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης χρειάζεται ισχυρή επιθυμία, προσωπική προσπάθεια  και οικονομικά κίνητρα. Κάθε επιχειρηματική ευκαιρία εμπεριέχει και ρίσκο που μπορείτε να το ελαχιστοποιήσετε με τον καλό σχεδιασμό και την σωστή προετοιμασία.

Ποιο είναι το προιόν που θα παράγεται ή θα εμπορεύεσται ή ποιά υπηρεσία θα περέχεται; Ποιό το ύψος του κεφαλαίου που θα χρειαστεί; Θα χρειαστώ χρηματοδότηση; Σε ποιά αγορά θα απευθύνεται; Πως θα ανταγωνίζεται και ποιους; Ποιά είναι η καινοτομία που εισάγει; Ποιά είναι η κατάλληλη εταιρική μορφή; Τι ρίσκα υπάρχουν για την επίτευξη του στόχου;

1. Προσδιορίσετε το όραμα και τους στόχους σας για το μέλλον της επιχείρησης, ελέγχοντας τη συμβατότητά τους με τις αξίες σας, π.χ. έλεγχος, στάση έναντι του ενδεχομένου ανάληψης ρίσκου, ραγδαίας ανάπτυξης και περίπλοκες χρηματοδοτικές επιλογές κλπ.

2. Διαμορφώσετε ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο οποίος θα είναι ανοιχτός σε οργανικές και άλλες στρατηγικές ανάπτυξης αυξημένου ρίσκου, π.χ. εξαγορές, διεθνοποίηση κλπ.

3. Αναπτύξετε εξελισσόμενες διοικητικές δομές και κανάλια επικοινωνίας. Η τροφοδότηση της ανάπτυξης απαιτεί ανθρώπινο κεφάλαιο και συστήματα. Καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται και ξεπερνά τη βάση δυνατοτήτων των ατομικών σας πόρων,  πρέπει να αγκαλιάσετε πιστούς χαρισματικούς διευθυντές και να κρατήσετε όλους τους «ενεργητικούς και παθητικούς» μετόχους, συνδεδεμένους με το επόμενο στάδιο της ανάπτυξης.

4. Αναπτύξετε ένα πλάνο διοίκησης για χειρισμό των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (the business of the business). Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συντονίσει τις στρατηγικές και να διασφαλίσει μέσω των συστημάτων διαχείρισης και εξουσιοδότησης ότι λειτουργικά ζητήματα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τις εκτελεστικές ομάδες.

5. Καθιερώστε ένα πλάνο  διοίκησης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης σας.

6. Η ανάπτυξη μιας διαδικασίας προγραμματισμού διαδοχής θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση από γενιά σε γενιά. Το σχέδιο θα περιγράφει πώς γίνεται η διαδοχή, πώς θα γαλουχηθεί και θα εκπαιδευτεί ο διάδοχος και, φυσικά, πότε θα αποσυρθεί ο υφιστάμενος «ηγέτης». Πρέπει επίσης να εξεταστούν οι οικονομικές και φορολογικές επιπτώσεις της διαδοχής.

7. Ο χρηματο-οικονομικός προγραμματισμός πρέπει να προβλέπει τη διασφάλιση του απαραίτητου κεφαλαίου για την επιβίωση και την ανάπτυξη της επιχείρησης, καθώς και της ρευστότητας για κάλυψη αναγκών στις περιπτώσεις των αφυπηρετήσεων και πιθανών ρευστοποιήσεων από «παθητικούς» μετόχους.

8. Ο φορολογικός σχεδιασμός είναι κρίσιμος, έτσι ώστε η επιχείρηση να μην υφίστανται την περιττή διπλή φορολογία, απόρροια του εταιρικού αλλά και του φόρου εισοδήματος, καθώς επίσης και υψηλότερους φόρους μετακύλισης.

9. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι απαραίτητο, ιδίως στην περίπτωση που η οικογένεια αναπτύσσεται γρηγορότερα από την επιχείρηση και το «οικογενειακό δέντρο πρέπει να κλαδευτεί». Θεωρείται αναγκαία η επένδυση στην εκπαίδευση  των νέων ανθρώπων που διαθέτουν επιχειρηματικό οίστρο με κεφάλαια υψηλού ρίσκου για τη δραστηριοποίησή τους σε εναλλακτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

10. Η δικτύωση επιχειρήσεων μεταξύ των ιδιοκτητών-διευθυντών οικογενειακών επιχειρήσεων είναι ουσιαστική στη σφυρηλάτηση συνεργασιών και στην ανταλλαγή εμπειριών που αφορούν τον προγραμματισμό για τη συνέχιση των οικογενειακών επιχειρήσεων διά μέσου των γενεών.

Μπορούμε ν’ απαντήσουμε μαζί στις παραπάνω ερωτήσεις εκπονώντας ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο που θα προετοιμάσει και θα προγραμματίσει το μέλλον της επιχείρησής σας.

Το γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει μπορεί να σας βοηθήσει να μετετρέψετε την επιχειρηματική σας ιδέα σε επικερδή επιχείρηση.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε θέματα που αφορούν τα αρχικά στάδια ανάπτυξης της επιχείρησής σας.

Στο ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης είναι απαραίτητο να έχεται κάποιον έμπειρο και γνώστη των οικονομικών παραμέτρων δίπλα σας  . Αυτό θα  βοηθήσει στην λήψη κρίσιμων για τα πρώτα βήματα της επιχείρησής σας αποφάσεων, μειώνοντας το ρίσκο.σας