ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΣΤ
ΚΑΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμπληρώστε σε κάθε ερώτηση το ανάλογο τετραγωνάκι

  1. ΝΑΙΟΧΙ

  2. ΝΑΙΟΧΙ

  3. ΝΑΙΟΧΙ

  4. ΝΑΙΟΧΙ

  5. ΝΑΙΟΧΙ

  6. ΝΑΙΟΧΙ

  7. ΝΑΙΟΧΙ

  8. ΝΑΙΟΧΙ