shutterstock_183272411

 

Απομακρυσμένη Λογιστική Παρακολούθηση

Η σύγχρονη τεχνολογία σε συνδυασμό με την εμπειρία και την συνεχή προσαρμογή στην καινοτομία, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε και να προσφέρουμε πάντα στους πελάτες μας τα τελευταία τεχνολογικά εργαλεία για την διεκπεραίωση της δουλειάς τους.

Oι υπηρεσίες απομακρυσμένου ελέγχου, που πραγματοποιούνται με την χρήση των υπηρεσιών cloud ή και με την online σύνδεση στο εμπορολογιστικό πρόγραμμα μας δίνουν την δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις της σε όλη την Ελλάδα , εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Ηλεκτρονικά αλλά όχι απρόσωπα !
Με την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική αποστολή των παραστατικών, την καθημερινή τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία (mail,skype κλπ) αλλά και την πρόσφατη ψηφιοποίηση των περισσοτέρων φορέων του κράτους, η ανάγκη για την φυσική παρουσία είναι ελάχιστη. Τηρούμε Ηλεκτρονικά τα Βιβλία Εσόδων – Εξόδων της επιχείρησης σας και σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες Online υπηρεσίες.Έτσι σας δίνεται η ευκαιρία ν’ αφοσιωθείτε σε αυτό που μετράει περισσότερο για εσάς. Tην ανάπτυξη της επιχείρησή σας.

Επικοινωνία

Τρόποι επαφής και συναντήσεων

 • Το κλασσικό τηλέφωνο κινητό και σταθερό
 • Email info@nikitas.tax
 • Εφαρμογή viber και facebook messenger
 • Βιντεοκλήση μέσω skype

Φυσική αλληλογραφία

Για τις περιπτώσεις που χρειάζονται πρωτότυπες υπογραφές και έντυπα στη φυσική τους μορφή, παρέχονται δωρεάν ταχυδρομικές αποστολές από και προς το λογιστήριο

Ανταλλαγή Αρχείων

Απλοποιημένη μορφή ανταλλαγής, αποστολής και λήψης αρχείων και δεδομένων μεταξύ επιχείρησης και λογιστηρίου

Πληροφόρηση

Στοιχεία Δόσεων & Οφειλών

Αναλυτική εικόνα των υποχρεώσεών και των οφειλών (σε δόσεις ή εφάπαξ) προς το Δημόσιο, Εφορία, εισφορές ΙΚΑ & ΕΦΚΑ κλπ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όπως π.χ. προθεσμία πληρωμής, ταυτότητες οφειλών κλπ) για την αποπληρωμή τους.

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Δηλώσεων

Στο online λογιστικό γραφείο οι πελάτες μπορούν μόνοι τους να έχουν πρόσβαση σε όλα τα έντυπα που τους αφορούν π.χ. Ε9, εκκαθαριστικά, φορολογικές δηλώσεις Ε1, Ε3, δηλώσεις ΦΠΑ κλπ

Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

Όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις φορολογικές υποχρεώσεις συγκεντρωτικά μέσα από την προβολή ημερολογίου.

Προσωπικό

Στοιχεία Μισθοδοτικών Καταστάσεων

Εύκολη και άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε Μισθοδοτική Περίοδο επιθυμεί ο επιχειρηματίας

Πίνακας Εργαζομένων & Υπόλοιπα Αδειών

Όσοι απασχολούν προσωπικό χρειάζονται πολλές φορές να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της καρτέλας τους, τα υπόλοιπα αδειών τους ή ακόμα και την ιστορικότητα του μισθού των εργαζομένων τους.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τα παραστατικά σας παραλαμβάνονται από το χώρο σας σε προκαθορισμένο ραντεβού, από την εταιρία courier. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται πολύ συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης της παραλαβής των παραστατικών και μέσω της ομαδοποίησής τους γίνεται ο πρώτος έλεγχος.

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Μετά την παραλαβή και την ομαδοποίηση, τα παραστατικά της επιχείρησής σας, προωθούνται για καταχώρηση στα βιβλία σας.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Αφού καταχωρηθούν τα παραστατικά, για την ελαχιστοποίηση των λαθών, εφαρμόζεται Έλεγχος Αντιπαραβολής Παραστατικών ένα προς ένα

4. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗΝΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΗΝΑ

Για να κλείσει ο μήνας και να υπάρχουν ασφαλή οικονομικά δεδομένα, πρέπει να γίνουν μια σειρά από έλεγχοι, τόσο στα Β όσο και στα Γ κατηγορίας Βιβλία.

Η εταιρεία μας  ενδεικτικά μπορεί να παρέχει τις παρακάτω Λογιστικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες απομακρυσμένα:
 • Έναρξη επιχειρήσεων απομακρυσμένα κάθε νομικής μορφής (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).
 • Εποπτεία και έλεγχο λογιστηρίου επιχειρήσεων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε επιχειρήσεις με οργανωμένο λογιστήριο.
 • Φοροτεχνική συμβούλευση –φορολογικός σχεδιασμός.
 • Παρακολούθηση και έλεγχο όλων των εργατικών θεμάτων της επιχείρησης.
 • Υπολογισμό και απόδοση μισθοδοσίας επιχείρησης. Παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των εργατικών θεμάτων της επιχείρησης σε όλο τον κύκλο της μισθοδοσίας.
 • Ενημέρωση λογιστικής εικόνας επιχείρησης (κέρδη ή ζημιές) σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ηλεκτρονικά ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εταιρείας μας.
 • Μεταβολή ή διακοπή δραστηριότητας (κλείσιμο) επιχείρησης.
 • Μόνιμη ενημέρωσή σας για νέους νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας.
 • Ένταξη επιχειρήσεων και προσωπικού σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • «Εκπαίδευση» προσωπικού ή επιχειρηματία σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του λογιστηρίου, φοροτεχνικών θεμάτων, κοστολόγησης κλπ.
 • Δημιουργία καταστατικών εταιρειών, πρακτικών Γενικών συνελεύσεων ή Διοικητικού συμβουλίου, Ιδιωτικών συμφωνητικών, μισθωτηρίων κλπ. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται, σε συνεργασία με τον Νομικό μας σύμβουλο.
 • Φορολογική εκπροσώπηση επιχειρήσεων εξωτερικού.