Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών αντιμετωπίζεται από πολλούς ως άλλη μια ρύθμιση οφειλών που παρέχει μια -έστω προσωρινή- προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Η πραγματικότητα είναι πως στην ολότητα του ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό.

Αν αντιμετωπιστεί επαγγελματικά αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για την αναδιάρθρωση, εξυγίανση και εντέλει διάσωση μιας επιχείρησης. Η ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο, τις τράπεζες και άλλους ιδιώτες σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις δίνει την απαραίτητη «ανάσα» για τις επιχειρήσεις, οι οποίες όμως για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες των επόμενων ετών θα πρέπει αν έχουν καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τα επόμενα βήματα.

Εξάλλου, στόχος των μακροχρόνιων ρυθμίσεων που προβλέπει ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων, δηλαδή εκείνων των επιχειρήσεων που έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν της δραστηριότητά τους και να επιτύχουν λειτουργική κερδοφορία εφόσον ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η υποστήριξη από έναν έμπειρο συνεργάτη μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη. Ένας επαγγελματίας σύμβουλος μπορεί εκτός από το να υποστηρίξει μια επιχείρηση στη διαδικασία ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό να δώσει και τις απαραίτητες κατευθύνσεις για να καταστεί μια επιχείρηση και πάλι βιώσιμη και κερδοφόρα.

Μέσα, λοιπόν από μια ολοκληρωμένη μελέτη – επιχειρησιακό σχέδιο, ο επιχειρηματίας αρχικά αποκτά μια ολοκληρωμένη και πραγματική εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης. Έτσι γνωρίζει επακριβώς τις διαθέσιμες επιλογές και τα σενάρια διαφυγής και βέβαια σε συνεργασία με τους συμβούλους προχωρά σε όλα τα στάδια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου.

Είναι γεγονός πως η σημαντική πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων λόγω της υποκατανάλωσης, οι αυξανόμενες οφειλές σε τράπεζες, προμηθευτές και δημόσιο ταυτόχρονα με την άρνηση των τραπεζών για περαιτέρω χρηματοδοτήσεις διαμορφώνουν μια δυσάρεστη κατάσταση για τις επιχειρήσεις. Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός αλλά και ένα επαγγελματικά διαμορφωμένο σχέδιο διάσωσης αποτελούν συνδυαστικά μια πρώτης τάξης ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις να ξεφύγουν από την οικονομική δυσχέρεια και να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία το μέλλον.