Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην οδό Aγίας Σοφίας 100 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

 

p9280040

 

p9280020

 

p9280050

 

p9280031

 

p9280016

 

p9280034

 

p9280021