%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82

Το γραφείο μας έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αν θέλετε να επιτύχετε….

Να αφιερώσετε τον χρόνο σας σε εκείνες τις λειτουργίες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και όχι αποκλειστικά μόνο στο λογιστήριο.

Να έχετε έναν σύμβουλο αρωγό σε κάθε βήμα σας που να σας δίνει καινοτόμες λύσεις βασισμένες στην εκτεταμένη εμπειρία του καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα από πολλούς κλάδους της αγοράς.

Να σας παρέχει πλήθος αναφορών βασισμένες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και όλα αυτά μέσα από ανταγωνιστικές αμοιβές.

Εάν η επίτευξη των στόχων σας είναι μονόδρομος τότε η επιλογή σας οδηγεί σε μας.

Αναλυτικότερα οι λογιστικές υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε :

 • Ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγοριών τα βιβλία, τόσο στην έδρα της επιχείρησής σας όσο και στα γραφεία μας
 • Οργάνωση λογιστηρίων εταιριών καθώς και εποπτεία των λογιστικών διαδικασιών.
 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιητικών Προσωπικών εταιριών.
 • Λύσεις και εκκαθαρίσεις εταιριών.
 • Παραγωγή ισοζυγίων καταστάσεων και άλλων αναφορών.
 • Μηνιαία γραπτή ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σας.
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης και υποβολή των σχετικών δηλώσεων.
 • Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Προετοιμασία και σύνταξη αποτελεσμάτων για ενημέρωση της Διοίκησης της εταιρείας.
 • Προετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
 • Σύνταξη Οικονομοτεχνικών μελετών.
 • Υποστήριξη ενώπιον δημόσιων οργανισμών.