Είναι γνωστό ότι η ανάθεση ολόκληρων ή και επιμέρους εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) έχει πολλαπλά οφέλη, όπως περιορισμό των λειτουργικών εξόδων , αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών (επαφή με εφορίες ή φορείς του δημοσίου), αποφυγή λαθών που έχει σαν συνέπεια την επιβολή προστίμων και γενικότερα άσκοπης ταλαιπωρίας. To outsourcing μπορεί να καλύψει τις περισσότερες από τις εργασίες μίας επιχείρησης, ξεκινώντας από τις πιο βασικές και φθάνοντας μέχρι πιο εξειδικευμένες.

Η εξωτερική ανάθεση εργασιών αποτελεί πλέον πρακτική για τις περισσότερες μικρές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις αφού παρέχει τη δυνατότητα να επωφεληθούν «αγοράζοντας» εξειδικευμένες υπηρεσίες. Έτσι εκτός από το μειωμένο κόστος, ελαττώνεται το ρίσκο, βελτιώνεται η παραγωγικότητα και αυτό επιφέρει «ηρεμία» στο επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Το κυρίως πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έρχεται από τα εσωτερικά στελέχη που αφενός είναι λιγότερο ενημερωμένα και περισσότερο απαθή στις εξελίξεις και αφετέρου είναι επιφυλακτικά στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και καινοτομιών ανατρέφοντας και διατηρώντας έτσι έναν εσωστρεφή χαρακτήρα.

Το γραφείο μας, άρτια οργανωμένο, ειδικεύεται στις σύγχρονες λογιστικοοικονομικές μεθόδους, βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις έχοντας πρόσβαση σε φρέσκες μοντέρνες λύσεις, διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη και η λειτουργία του ταυτίζεται με την καινοτομία.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες μιας μικρής ή μεγάλης επιχείρησης. λόγω της εμπειρίας, της εξειδίκευσης και του μηχανογραφικού εξοπλισμού της εταιρείας μας μειώνουμε τους κινδύνους σας και διασφαλίζουμε την ποιότητα της υπηρεσίας.

Η σωστή καταχώρηση των στοιχείων, η συνεπής φορολογική παρακολούθηση μέσω της άρτιας και προηγμένης μηχανοργάνωσης μειώνουν δραστικά το οικονομικό και ψυχολογικό σας κόστος και μ’ αυτήν την έννοια σας ενισχύουν στην προσπάθεια ανάπτυξης της εταιρίας σας. Το γραφείο μας δίνει σημασία στη λεπτομέρεια και παρέχει τις υπηρεσίες του σ΄ αυτό τον τομέα με τον καλύτερο και πιο επωφελή, για σας, τρόπο.

Οι υπηρεσίες μας βασίζονται στην συνεχή παρουσία μας στο πλευρό της επιχείρησης πελάτη, στην εβδομαδιαία προσωπική επαφή των στελεχών της εταιρείας μας με τον επιχειρηματία. Η καθημερινή υποστήριξη με όλες τις μεθόδους επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, e-mail, κινητό κλπ) αποτελεί την βάση για την γρήγορη επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την καθημερινή λειτουργία της κάθε επιχείρησης.