Δραστικές λύσεις για να κουρέψετε το στεγαστικό σας.

Νέες, πιο μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις για μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια προσφέρουν οι τράπεζες σε όσους δανειολήπτες, αφενός είναι συνεργάσιμοι, αφετέρου πληρούν τα σχετικά κριτήρια οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις στα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 300% την περσινή χρονιά. Η στροφή προς μακροπρόθεσμες λύσεις συνεχίστηκε και τη φετινή χρονιά, με τις τράπεζες να προσθέτουν στις προσφερόμενες λύσεις προγράμματα μερικής άφεσης χρέους, μετά τη ψήφιση της νομικής κάλυψης από τη Βουλή.

Μετά την Εθνική, η οποία ήδη από το περασμένο καλοκαίρι σχεδίασε και διαθέτει πρόγραμμα σταδιακής διαγραφής της ανεξόφλητης οφειλής, που εδράζεται στο μηχανισμό διαχωρισμού της (split balance), αντίστοιχο πρόγραμμα ετοιμάζεται να «λανσάρει» και η Τράπεζα Πειραιώς.

Με βασικά κριτήρια την τρέχουσα αγοραία αξία του δανείου και τα εισοδήματα του δανειολήπτη, η αρχική οφειλή «σπάει» σε δύο σκέλη. Σ’ αυτό, που μπορεί να εξυπηρετηθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ το υπόλοιπο «παγώνει», άτοκα, όσο το πρώτο σκέλος εξυπηρετείται.

Η διάρκεια του εξυπηρετούμενου μέρους είναι ίση ή μεγαλύτερη της 15ετίας και καθορίζεται με βάση το διαθέσιμο εισόδημα του δανειολήπτη, την ηλικία του και την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου.

Η διάρκεια του «παγωμένου» σκέλους είναι πάντα η 15ετία. Αν, για παράδειγμα, επί ανεξόφλητου υπολοίπου «κόκκινου» δανείου 160 χιλ. ευρώ κριθεί ότι η τρέχουσα αξία του ακινήτου είναι 100 χιλ. ευρώ, το δάνειο σπάει στα δύο. Το πρώτο μέρος των 100 χιλ. ευρώ ρυθμίζεται για αποπληρωμή σε βάθος ετών ανάλογα με τη δόση που μπορεί να εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης και την ηλικία του, ενώ υπόλοιπες 60 χιλ. ευρώ «παγώνουν», άτοκα, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

 Bonus 30% από «κούρεμα» και άτοκη περίοδο

Κάθε χρόνο που ο δανειολήπτης εξυπηρετεί κανονικά το σκέλος των 100 χιλ. ευρώ, η Εθνική του δίνει, ως επιβράβευση «κούρεμα» 4% επί της αξίας του «παγωμένου» ποσού των 60 χιλ. ευρώ. Έτσι, εφόσον στην 15ετία ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειο των 100 χιλ. θα έχει λάβει, ως bonus, διαγραφή 36 χιλ. ευρώ (σ.σ το 22,5% της αρχικής οφειλής). Επιπρόσθετα, δεν θα καταβάλει για μια 15ετία τόκους για τις 60 χιλ ευρώ. Έτσι, το συνολικό κέρδος του φθάνει στο 30% της αρχικής οφειλής.

Το υπόλοιπο του δανείου (σ.σ 24 χιλ. ευρώ στο παραπάνω παράδειγμα) εξοφλείται, σταδιακά, τα επόμενα χρόνια. Στην ακραία περίπτωση, που, μετά το πέρας της ρύθμισης, η αγοραία αξία του ακινήτου είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση τιμής, κατά την έναρξη του προγράμματος, η τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω «κούρεμα» του υπολοίπου της οφειλής. Όλος ο μηχανισμός, άλλωστε, του προγράμματος σχετίζεται με την αξία του ακινήτου.

Η Εθνική αναγνωρίζει ότι αρκετοί δανειολήπτες, που πήραν στεγαστικά δάνεια στην κορύφωση της ανόδου των τιμών στα ακίνητα, βαρύνονται, σήμερα, από υψηλό ανεξόφλητο υπόλοιπο, σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου. Η παραπάνω «στρέβλωση», που λειτουργεί ως αντικίνητρο για την εξυπηρέτηση του δανείου, επιδιώκεται να αμβλυνθεί και σε βάθος δεκαπενταετίας να εξαφανισθεί.

Η Εθνική εκτιμά ότι, μετά την παρέλευση της 15ετίας, η εμπορική τιμή του ακινήτου θα είναι μεγαλύτερη, επομένως θα έχει δημιουργηθεί θετική αξία για τον δανειολήπτη, που εξυπηρετεί κανονικά το δάνειο.

Αντίστοιχης δομής θα είναι και το νέο πρόγραμμα της Πειραιώς το οποίο εκτιμάται ότι θα διατίθεται από τον επόμενο μήνα. Πρόκειται για ρύθμιση μερικής άφεσης χρέους, με τη διαγραφή του «παγωμένου» σκέλους της οφειλής να διενεργείται σταδιακά, ώστε να υπάρχει έξτρα κίνητρο συνέπειας για τον δανειολήπτη.

Οι λύσεις που προσφέρουν οι υπόλοιπες τράπεζες

Οι άλλες τράπεζες προχωρούν σε tailor made ρυθμίσεις, με διαγραφή μέρους της οφειλής στεγαστικού δανείου, ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του συνεργάσιμου δανειολήπτη.

Πιο «επιθετικές» είναι οι ρυθμίσεις, που προσφέρουν Πειραιώς και Eurobank, σε όσους από τους πελάτες της έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη για στεγαστικό δάνειο με ενέχυρο την πρώτη κατοικία.

Για όσους δανειολήπτες συνεργαστούν, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία, που να αποδεικνύουν την αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν το δάνειο, οι δύο τράπεζες προσφέρουν μερική διαγραφή χρέους, αντίστοιχη με αυτή που επιδικάζουν τα δικαστήρια (40% με 60% επί του ανεξόφλητου υπολοίπου).

Πως λειτουργεί η οικειοθελής παράδοση ακινήτου

Για δανειακές συμβάσεις, τις οποίες οι τράπεζες έχουν, ήδη, καταγγείλει και έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής προτείνεται στον οφειλέτη, πριν τον πλειστηριασμό, η λύση της οικειοθελούς παραχώρησης του ακινήτου, με μερική ή ολική διαγραφή της απαίτησης.

Οι τράπεζες προτείνουν στον οφειλέτη μια τιμή στην οποία αποτιμούν το ακίνητο. Αν την αποδεχθεί, διενεργείται η οικειοθελής παράδοση του ακινήτου στην συμφωνημένη τιμή και η οφειλή μειώνεται ισόποσα.

Για παράδειγμα, για καταγγελώμενο από την τράπεζα ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου 200.000 συμφωνείται ότι η κατοικία αξίζει 130 χιλ. ευρώ. Ο οφειλέτης την παραδίδει στην τράπεζα και η οφειλή του μειώνεται ισόποσα.

Αν από τα εισοδήματά του και την περιουσιακή του κατάσταση δεν προκύπτει ότι μπορεί να εξυπηρετήσει το υπόλοιπο, αυτό διαγράφεται. Στην αντίθετη περίπτωση το υπόλοιπο της οφειλής ρυθμίζεται.

Πηγή : euro2day