Ποιά μορφή εταιρείας να επιλέξω ;

Κατά την ίδρυση της επιχείρησης σας, πέραν του Κεφαλαίου και του οράματος σας θα έρθετε αντιμέτωποι με την επιλογή του σωστού τύπου αυτής (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΜΚΟ). Η επιλογή σας αυτή είναι καθοριστικής σημασίας καθώς δεν θα  θέλατε να ξεκινήσετε την  εκάστοτε επιχειρηματική σας  προσπάθεια  πράττοντας το πρώτο σας  λάθος.

Δυστυχώς στο ρευστό οικονομικό περιβάλλον που διανύει η χώρα τα τελευταία χρόνια τα  αποτελέσματα από πρόσφατες έρευνες της αγοράς  έδειξαν ότι το 50% των νέων επιχειρήσεων κλείνει κατά την πρώτη πενταετία, ενώ ακόμα ένα 25-30% αυτών, αποτυγχάνει έως το πέρας της πρώτης δεκαετίας. Ουσιαστικά το 75%-80% των νέων επιχειρήσεων “βάζει λουκέτο” στην πρώτη δεκαετία από την ίδρυση τους και μόνο ένα 20% καταφέρνει να επιβιώσει. Η επιβίωση τους είναι τυχαία ή  οφείλεται σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτουν στο DNA τους αυτές οι μοναδικές επιχειρήσεις;

Η Ομάδα μας έχοντας ήδη βοηθήσει εκατοντάδες οντότητες να ξεπεράσουν την κρίσιμη δεκαετία, διαθέτει την κρίση και την τεχνογνωσία για να σας βοηθήσει στο  στήσιμο της επιχειρηματικής σας προσπάθειας, στην ίδρυση της εταιρεία σας καθώς και σε όλη την μετέπειτα πορεία της επιχείρησης σας.

Εφόσον έχετε μια επιχειρηματική ιδέα και οραματίζεστε την ίδρυση της επιχείρησης σας μπορείτε για μια πρώτη εικόνα να δείτε τους συγκριτικούς πίνακες των τύπων των επιχειρήσεων σας παραθέτουμε κατωτερώ.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΚΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΤΟΜΙΚΗ, ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. Μ.Κ.Ο Ατομική
  Είδος Επιχείρησης Κεφαλαιουχική Κεφαλαιουχική Κεφαλαιουχική Προσωπική Προσωπική Κοινωνικού Σκοπού Προσωπική
Α Διαδικασίες ίδρυσης ανά Τύπο Εταιρείας
1 Ιδρυτικό Κεφάλαιο 1 € 2.400 € 24.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Εισφορές σε είδος Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι
3 Εξωκεφαλαικές Εισφορές Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
4 Ελάχιστος αριθμός Εταίρων >2 >2 >2 >2 >2 >2 1
5 Ευθύνη Εταίρων Η ευθύνη Της ΙΚΕ και όχι των Εταίρων Περιορισμένη έως το ποσού της Εισφοράς τους Περιορισμένη έως το ποσού της Εισφοράς τους Απεριόριστη α. Οι Ομόρρυθμοι 100% & Προσωπική Περιουσία
β. Οι Ε.Ε. έως το ποσού της Εισφοράς τους
Απεριόριστη
6 Εκπροσώπηση και Διαχείριση Α. Η Γενική Συνέλευση και
Β. Οι Διαχειριστές της
Α. Η Γενική Συνέλευση και
Β. Οι Διαχειριστές της
Α. Η Γενική Συνέλευση και
Β. Οι Διαχειριστές της
Οι Εταίροι της Οι Εταίροι της Οι Εταίροι της Οι Εταίροι της
7 Διάρκεια 12 έτη Αορίστου > 50 ετών Συνήθως Αορίστου Αορίστου Αορίστου Αορίστου
8 Σημείο ‘Έναρξης -Σύστασης ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ Πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος Πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ Υπουργείο Εργασίας ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ
9 Ενδεικτικό Κόστος ίδρυσης -σε ΓΕΜΗ 80 € 80 € 80 € 60 € 60 € 200 € 60 €
10 Άλλες Οικονομικές Επιβαρύνσεις, πχ Συμβολαιογράφου 44,02  πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24% 44,02  πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24% 500 € πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24% 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Άλλες Οικονομικές Επιβαρύνσεις, Δικηγόρου εφόσον απαιτείται Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί Δεν  απαιτείται
12 Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών Δεν  απαιτείται Δεν  απαιτείται 0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας 0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας 0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας Δεν  απαιτείται Δεν  απαιτείται
13 Φόρος συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
14 Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του Κεφαλαίου 0% 0% 1‰ 0% 0% 0% 0%
Β Φορολογία ανά Τύπο Εταιρείας  Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. Μ.Κ.Ο.  Ατομική
1 Εταιρικός Φόρος 29% 29% 29% 29% 29% 29% *
2 Φόρος σε Μερίσματα 15% 15% 15% 0% 0% 0% 0%
3 Προκαταβολή Φόρου 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Τέλος Επιτευδεύματος 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 650€

 

Γ Πλεονεκτήματα  Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. Μ.Κ.Ο. Ατομική
1 Απουσία Ελάχιστου Κεφαλαίου Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι
2 Απλή και γρήγορη έναρξη μέσω ΓΕΜΗ Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι
3 Ευελιξία στη λήψη αποφάσεων Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Όχι Ναι
4 Χρηματοδότηση Μέσω του Χρηματιστηρίου Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι
5 Χαμηλό Κόστος Ίδρυσης Χαμηλό Μέτριο Υψηλό Χαμηλό Χαμηλό Χαμηλό Χαμηλό
Δ Μειονεκτήματα  Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.  Α.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. Μ.Κ.Ο. Ατομική
1 Υψηλό λειτουργικό Κόστος Όχι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι
2 Αδυναμία άντλησης Κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι
3 Τήρηση ταμείου Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι
4 Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι
5 Δύσκολη μεταβίβαση Μεριδίων Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι
6 Χρηματοδότηση Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι
7 Υποχρεωτική Ασφάλιση Εταίρων στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) Μόνο οι διαχειστές Ναι Τα μέλη του Δ.Σ. όπου είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3% Ναι Ναι  –

 

Ναι

Περαιτέρω  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η  Ίδρυση μιας νέας Επιχείρησης  ανάλογα με την δραστηριότητα της είναι πιθανό να απαιτεί  επιπρόσθετα κριτήρια και προϋποθέσεις,  π.χ. ΄Εκδοση άδειας επιχειρήσεων υγειονομικού χαρακτήρα.

Κλείνοντας, σας ενημερώνουμε οτι είμαστε εδώ να σας  μεταφέρουμε  της υψηλής προστιθεμένης αξίας γνώσεις μας,  απόλυτα προσαρμοσμένες στην δική σας μοναδική επιχείρηση , όχι μόνο στα πρώτα της βήματα αλλά καθόλη την πορεία της με σκοπό όχι μόνο την εγχώρια ανάπτυξης της και διάκριση, αλλά και την αναγνώριση της στα διεθνές δίκτυα.

Επικοινωνήστε μαζί μας ,να μελετήσουμε την δική σας επιχειρηματική πρόταση, να προτείνουμε το πλάνο της επιχείρηση σας καθώς και να αναλάβουμε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες της  έναρξης.

*Με την εκάστοτε σε ισχύ κλίμακα των μισθωτών