Τι είναι τελικά η ηλεκτρονική τιμολόγηση που γίνεται υποχρεωτική για όλους.

Η προσπάθεια του κράτους να συνδέσει την λέξη «ηλεκτρονική τιμολόγηση» με την «φοροδιαφυγή» έγινε τροχοπέδη για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Το κέρδος που προσφέρει στην επιχείρηση και στον ελεύθερο επαγγελματία το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποσβένεται αμέσως.
Τα οφέλη από την χρήση μιας εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι :

Εξάλειψη στο κόστος εκτύπωσης και αποστολής των τιμολογίων και αποδείξεων
To απαγορευτικό κόστος για μελάνια, ρεύμα, εξοπλισμό, γραμματόσημα, φακέλους και ανθρώπου που τα εσωκλείει είναι απαγορευτικό.

Ασφάλεια με την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.
Παράλληλα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση επιτυγχάνεται και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Τα πρωτόγεννή παραστατικά βρίσκονται σε ένα μοναδικό σημείο ταυτοποιημένα μοναδικά και αποκτά άμεση πρόσβαση ο εκδότης ο λήπτης και ο λογιστής. Με την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εξαλείφονται τα κόστη των φακέλων, του χώρου αποθήκευσης, του ανθρώπου που τα αρχειοθετεί και ο κίνδυνος από φυσική καταστροφή (φωτιά, κλοπή, βανδαλισμός, πλημμύρας) του λογιστικού σας αρχείου ο οποίος σηματοδοτεί και λουκέτο στην επιχείρηση που το έχασε. Με την διαφάνεια που προσφέρει η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, ο επιχειρηματίας δεν έχει να φοβηθεί κανέναν φορολογικό έλεγχο, ο οποίος μπορεί να γίνει απομακρυσμένα, χωρίς να επεμβαίνει στην επιχείρησή και στην καθημερινότητά του. Ο επιχειρηματίας έχει την δυνατότητα να ανακαλεί τα παραστατικά του ανά πάσα στιγμή επιθυμεί και να κάνει τους λογαριασμούς του άμεσα χωρίς λάθη,

Κατάργηση των Μ.Υ.Φ.
Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις δεν βοήθησαν κανέναν. Οι λανθασμένες καταχωρήσεις, έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Το κόστος των λογιστικών γραφείων για την συμφωνία και την καταχώρηση των χειρόγραφων δυσανάγνωστων παραστατικών, μετακλήθηκε στις επιχειρήσεις και έμεινε ανείσπρακτο με αποτέλεσμα να είναι όλοι ζημιωμένοι. Η αγορά συσσώρευσε τεράστιο κόστος, ο επιχειρηματίας και ο λογιστής δεν κατάφερε να κάνει την δουλειά του και το κράτος δεν έβγαλε ποτέ άκρη.

Διαφάνεια και αμεσότητα στις εισπράξεις.
Πριν από την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ο λήπτης λάμβανε ένα παραστατικό πολλές φορές ταχυδρομικά ή το παραλάμβανε κάποιος μη εξουσιοδοτημένος χρήστης και η πληρωμή του ήταν τις περισσότερες φορές υπό αμφισβήτηση. Όταν η πληρωμή δεν γινόταν, ο εκδότης πλήρωνε τον Φ.Π.Α, ενώ ο λήπτης του τιμολογίου τον έκπιπτε (τον Φ.Π.Α) ανενόχλητος με αποτέλεσμα ο «νοικοκύρης επιχειρηματίας», να έχει πρόβλημα ρευστότητας από απλήρωτα τιμολόγια που πολλές φορές τον ανάγκαζε να κλείσει την επιχείρησή του. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποτυπώνει μια ξεκάθαρη συμφωνία μεταξύ εκδότη και λήπτη. Ο λήπτης θα πρέπει να δηλώσει αν δέχεται την τιμολόγηση ή όχι. Αν δεχθεί το τιμολόγιο ο εξουσιοδοτημένος χρήστης τότε είναι αναγκασμένος να το πληρώσει με fast track διαδικασία στο χρονικό περιθώριο που έχει συμφωνηθεί. Ο Φ.Π.Α επίσης θα πληρωθεί από τον λήπτη και η εμπορική διαδικασία θα κυλήσει ομαλά χωρίς κενά και νομικές «τρύπες».Με λίγα λόγια ο νοικοκύρης επιχειρηματίας δεν θα βρεθεί προ εκπλήξεων.

Δημιουργία επαγγελματικών και ξεκάθαρων παραστατικών χωρίς περιττά έξοδα.
Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί ο επιχειρηματίας να δημιουργεί όμορφα και επαγγελματικά παραστατικά χωρίς κόστη (επιστολόχαρτα, φακέλων κοκ). Δίνει την εταιρική του ταυτότητα μόνος του, σε ελάχιστο χρόνο χωρίς κόστος.

Συνεργασία με το λογιστικό γραφείο χωρίς λάθη
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση βοηθάει να ξεκαθαρίσει η σχέση λογιστή και επιχείρησης χωρίς χαμένες εργατοώρες και λανθασμένες ή διπλές καταχωρήσεις.