Παρατείνεται Για Έναν Ακόμη Χρόνο Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Σε παράταση και για το 2019 οδεύει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τελικά συμφωνία της κυβέρνησης με τους ευρωπαίους εταίρους.

Η σχετική τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή πριν από τα Χριστούγεννα και με αυτό τον τρόπο επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες έχουν ακόμη ένα έτος προθεσμία για να ρυθμίσουν συνολικά τις οφειλές τους με έως και 120 δόσεις.

Εξάλλου, δύο χρόνια σχεδόν μετά τη έναρξη λειτουργίας του εξωδικαστικού, και παρά τις αρχικές καθυστερήσεις, πλέον οι ρυθμίσεις αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να δώσει την απαραίτητη «ανάσα» στις επιχειρήσεις ρυθμίζοντας συνολικά τα χρέη τους προς Δημόσιο, ασφαλιστικά Ταμεία, τράπεζες και άλλα τρίτα μέρη όπως οι προμηθευτές.

Ειδικότερα, με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρυθμίζονται οι:

– Οφειλές προς το Δημόσιο
– Οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
– Οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς:
– Οφειλές Υπέρ τρίτων
– Ειδικότερες Οφειλές

Πέρα από τις ρυθμίσεις των χρεών με την υποβολή της αίτησης εξασφαλίζεται η προστασία από Διοικητικές, Αστικές και Ποινικές κυρώσεις, ενώ με την οριστική ένταξη δεσμευμένα χρήματα και ακίνητα αποδεσμεύονται.

Όμως, η προετοιμασία μιας αίτησης καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας (η οποία θεωρητικά κρατάει 90 ημέρες αν και στην πράξη ο χρόνος είναι περισσότερος) δεν είναι ούτε εύκολη και απλή υπόθεση.

Το γραφείο μας, με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την πλήρη διαδικασία της ένταξής σας στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και δημιουργούμε το πλάνο βιωσιμότητας της επιχείρησής σας καθώς και την πρόταση αποπληρωμής οφειλών. Παράλληλα σε συνεργασία με τους νομικούς μας συνεργάτες βρισκόμαστε δίπλα σας στη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές.

Οι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Συγκεκριμένα, με τη τροπολογία παρατείνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός για ένα έτος και επέρχονται επιμέρους βελτιώσεις. Συγκεκριμένα:

1. Περιορίζονται οι μικροπιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις είναι ανεπίδεκτες ρύθμισης. Με αυτόν τον τρόπο εντάσσονται περισσότερες οφειλές στη ρύθμιση και διευκολύνεται η επίτευξη βιώσιμης λύσης.

2.  Παρέχεται η δυνατότητα στον πιστωτή να εξαιρέσει από τη διαδικασία τις απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με τη επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη. Με εαυτόν τρόπο λύνεται το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα στεγαστικά δάνεια των εμπόρων. Οι τράπεζες πολύ συχνά απέχουν από τη διαδικασία , όταν έχουν χορηγήσει στεγαστικό δάνειο, με αποτέλεσμα η διαδικασία να περατώνεται ως άκαρπη ελλείψει απαρτίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση η τράπεζα θα μπορεί να εξαιρέσει το στεγαστικό δάνειο, οπότε η απαίτηση της δεν συνυπολογίζεται καν στην επίτευξη απαρτίας.

3. Διασφαλίζεται ότι, αν ο οφειλέτης, βάσει του σχεδίου της ρύθμισης έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του Δημοσίου και μετά την εκπλήρωση αυτών, καταστεί υπερήμερος ως προς ιδιώτη πιστωτή, η απαλλαγή του έναντι του Δημοσίου δεν θίγεται.

4 . Προβλέπεται υποχρεωτική αναβολή των ποινικών δικών για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών , όσο εκκρεμεί η διαδικασία για ρύθμιση των οφειλών αυτών .

5. Δίνεται η δυνατότητα σε εμπόρους, στους οποίους η πολυμερής διαδικασία αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής τόσων ιδιωτών πιστωτών ώστε να μην επιτυγχάνεται απαρτία, να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ με τους ίδιους όρους όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

6. Επεκτείνεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών καθώς το όριο των συνολικών οφειλών αυξάνεται από τις 50.000 στις 300.000 ευρώ. Οι αλλαγές που θα ψηφιστούν βελτιώνουν περαιτέρω τον εξωδικαστικό μηχανισμό , μειώνουν τη γραφειοκρατία και διευκολύνουν την πρόσβαση σ’ αυτόν, καθώς ο στόχος είναι να μπορέσουν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζει τα προβλήματα που ανέκυψαν ήδη κατά το πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής του εξωδικαστικού και “κουμπώνει” πάνω στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, εμπόρων, επαγγελματιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως ακριβώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.