Οφειλές. Πως μπορώ να τις αποτρέψω ή να τις καθυστερήσω ;

Πολλοί οφειλέτες περιμένουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων, για την οποία η κυβέρνηση έχει καλλιεργήσει προσδοκίες παρά την κάθετη άρνηση των “θεσμών”. Ωστόσο, μέχρι να έρθει η ρύθμιση των 120 δόσεων (αν βέβαια έρθει), οι οφειλέτες έχουν μερικές καθ’ όλα νόμιμες δυνατότητες να καθυστερήσουν ή και να αποτρέψουν πλήρως τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εναντίον τους. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να κάνουν τα εξής:

– Πληρωμή ανά τακτά χρονικά διαστήματα ποσών έναντι οφειλής που δεν είναι ρυθμισμένη. Αυτή η θετική για το δημόσιο ταμείο “συμπεριφορά” του οφειλέτη σταθμίζεται θετικά από τα δικαστικά τμήματα των Εφοριών και συνήθως καθυστερεί έως και ακυρώνει τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εναντίον του.

– Εξόφληση της οφειλής με τη χρήση των προγραμμάτων άτοκων δόσεων που προσφέρουν στους κατόχους πιστωτικών καρτών οι τράπεζες. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών σε έως και 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή, καθώς, αν δεν πληρωθεί έγκαιρα κάποια δόση, τότε τοκίζεται με τα τσουχτερά επιτόκια των πιστωτικών καρτών, που ξεπερνούν ακόμα και το 15%.

-Αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρέους.

– Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού μέσω του Τaxisnet. Κάθε φορολογούμενος δικαιούται να δηλώσει έναν ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ποσό έως 1.250 ευρώ προστατεύεται μηνιαίως. Εφόσον το υπόλοιπο ξεπερνά το ποσό αυτό, τότε το υπερβάλλον κατάσχεται. Θα πρέπει οι φορολογούμενοι να αποφεύγουν να δηλώνουν ως ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό κοινούς λογαριασμούς, δηλαδή λογαριασμούς με συνδικαιούχους. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται διότι, στην περίπτωση που ένας από τους συνδικαιούχους έχει οφειλές προς το Δημόσιο, τότε μπορεί να γίνει μερική κατάσχεση του υπολοίπου του λογαριασμού ακόμα και αν αυτό ανήκει σε συνδικαιούχο που δεν έχει οφειλή προς το Δημόσιο.

– Ρύθμιση μιας φορολογικής οφειλής με την πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων. Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά μέσω του Τaxisnet και ενεργοποιείται εφόσον ο φορολογούμενος καταβάλλει την πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Τα κρίσιμα σημεία της πάγιας ρύθμισης

Με ποια σειρά να κάνω τις αιτήσεις πάγιας ρύθμισης που αφορούν διαφορετικό αριθμό δόσεων;

Η ρύθμιση υποβάλλεται μέσω Τaxisnet. Στη Ρ2 υπάρχει η λίστα “Επιλογή Ρύθμισης”: α) Έως 24 δόσεις και β) έως 12 δόσεις. Επιλέγοντας πρόγραμμα ρύθμισης έως 24 δόσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές που προέρχονται μόνο από έκτακτη αιτία. Υποβάλλετε την αίτηση στο Taxisnet και πληρώνετε την πρώτη δόση με την ΤΡΟ στην τράπεζα. Όταν η κατάσταση της “Ρ2-24 δόσεις” γίνει “Επικυρωμένη” και εφόσον υπάρχουν κι άλλες οφειλές που δεν εντάσσονται στην παραπάνω περίπτωση, επιλέγετε τη ρύθμιση “Ρ2-12 δόσεις” και υποβάλλετε την αίτηση για αυτές (στη ρύθμιση “Ρ2-12 δόσεις” εμφανίζονται όλες οι οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί με την προηγούμενη ρύθμιση).

Πού πληρώνω τη δόση της ρύθμισής μου;

Η πρώτη δόση πληρώνεται στην τράπεζα, εντός τριών εργάσιμων ημερών, με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο ή δίνοντας πάγια εντολή στην τράπεζα. Η πάγια εντολή δεν δίνεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησής σας.

Πού μπορώ να βρω την ΤΡΟ (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);

Από το μενού: Ρυθμίσεις -> 2. Προβολή Αίτησης, επιλέγουμε “Προβολή Αίτησης”. Στα “στοιχεία ρύθμισης” εμφανίζεται η ΤΡΟ.

Έχω οφειλές σε περισσότερες από μία ΔΟΥ. Πώς θα ρυθμίσω τα χρέη μου;

Για κάθε ΔΟΥ πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση επιλέγοντας τη ΔΟΥ από τη λίστα “Επιλογή ΔΟΥ οφειλής”. Σε περίπτωση συγχωνευμένων ΔΟΥ, η ΔΟΥ οφειλής μπορεί να διαφέρει από εκείνη στην οποία απευθύνεται η Υπεύθυνη Δήλωση. Στη ρύθμιση “Ρ2-24 δόσεις” εμφανίζονται μόνο οι ΔΟΥ που υπάρχουν οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις. Στη ρύθμιση “Ρ2-12 δόσεις”, ανοίγοντας τη λίστα “Επιλογή ΔΟΥ οφειλής”, εμφανίζει όλες τις ΔΟΥ με τις αντίστοιχες οφειλές.

Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών εργάσιμων ημερών. Τι να κάνω;

Αν δεν γίνει η πληρωμή εντός τριών εργάσιμων ημερών, τότε υποβάλλετε νέα αίτηση και πληρώνετε με τη νέα ΤΡΟ εντός τριών εργάσιμων ημερών στην τράπεζα.

Ενώ έχω υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των τελευταίων 5 ετών και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ των τελευταίων 5 ετών, καθώς και τις περιοδικές του τρέχοντος έτους, μου εμφανίζει σχετικό μήνυμα και δεν μπορώ να προχωρήσω στη ρύθμιση.

Σε αυτή την περίπτωση, εκτυπώστε το μήνυμα του Taxisnet και απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ.

Τηρώ τη ρύθμιση των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 ή/και τη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 και συγχρόνως έχω νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15/12/2015. Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να μη χαθεί η ρύθμισή μου;

α) Μπορείτε να τις εξοφλήσετε εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

β) Μπορείτε να υπαγάγετε τις νέες οφειλές εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους στην πάγια ρύθμιση του Ν. 4152/2013-Ρ2 με αίτησή σας στο Taxisnet, ενώ ειδικά για τις νέες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο του ΚΦΔ υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν, με αίτησή σας στην αρμόδια ΔΟΥ Δικαστικού, για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης της ρύθμισης.