Το Προσωπικό Ασφαλείας «φεύγει», η Συν-Εργασία «έρχεται»

Με την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας θεσπίζεται ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Συνοπτικά:

Άρθρο 1: Νέο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ / Κατάργηση Προσωπικού Ασφαλείας

· Δικαίωμα εφαρμογής στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ υπάρχει από 15/6 ώς 31/10

· Με την παρούσα διάταξη, καταργείται η διάταξη του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· Εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που έχει μείωση τζίρου >20% για το προηγούμενο διάστημα (αναμένεται διευκρίνιση για το ακριβές διάστημα)

– Για ένταξη στο πρόγραμμα τον Ιούνιο, απαιτείται μείωση 20% για μήνες Μάρτιο – Απρίλιο

– Για ένταξη στο πρόγραμμα τον Ιούλιο, απαιτείται μείωση 20% για μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο

– Για ένταξη στο πρόγραμμα για Αύγουστο & Σεπτέμβριο, απαιτείται μείωση 20% για μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο – Ιούνιο

· Επιτρέπεται η μείωση των ωρών εργασίας έως και 50% μόνο για τους πλήρως απασχολούμενους

· Εφαρμόζεται και για τους εποχικώς απασχολούμενους (π.χ. ξενοδοχοϋπαλλήλους για τους οποίους υπήρχε υποχρέωση επαναπρόσληψης)

· Το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται. Μάλιστα ειδικά για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, θα γίνει κάλυψη του 100% της απώλειας. Σημειώνεται ότι η κάλυψη του ποσού θα γίνει επί των καθαρών αποδοχών που θα έπρεπε να λάβει ο εργαζόμενος για αυτό το διάστημα

· Για τα ποσά που θα καλύψει το κράτος, θα καταβληθεί και αντίστοιχη αναλογία για το Επίδομα Αδείας και το Δώρο Χριστουγέννων.

· Ταυτόχρονα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού. Δηλαδή παρότι ο εργαζόμενος π.χ. θα δουλεύει το 50% των ωρών, ο εργοδότης πέραν της υποχρέωσης των ασφαλιστικών εισφορών για το 50%, θα καλύψει και τις εισφορές (εργοδότη & εργαζομένου) και για το υπόλοιπο 50%

· Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και για τις εισφορές Επιδόματος Αδείας & Δώρου Χριστουγέννων

· Απαγορεύεται οποιαδήποτε καταγγελία σύμβασης σε όσους εργαζόμενους εφαρμόζεται αυτό το μέτρο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω εργαζόμενος με 1000€ μεικτό μισθό που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ούτως ώστε να απασχολείται π.χ. με 4 ώρες ανά ημέρα. Ποιο θα είναι το κόστος του:

ΣΕΝΑΡΙΟ Μεικτός Μισθός Μεικτός Μισθός 2 εβδομάδων Εισφορές Εργοδότη (~25%) Εισφορές Εργαζομένου για το υπόλοιπο 50% (~15%) Τελικό Κόστος
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΜΗΝΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Α (50%) 1.000 € 500 € 250 € 75 € 825 €
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΗΝΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Β (100%) 1.000 € 1.000 € 250 € 1.250 €

· Δηλαδή η πραγματική μείωση του κόστους του εργοδότη είναι 34% (και όχι 50% όπως θα έπρεπε να ήταν)

· Δεν διευκρινίζεται φυσικά ο χειρισμός του Φ.Μ.Υ. και της Εισφοράς Αλληλεγγύης

Σχόλια:

 • Ο Υπουργός Εργασίας, εξήγγειλε ότι το μέτρο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα εφαρμοστεί από 1η Ιουνίου και χιλιάδες επιχειρήσεις ήδη είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους. Είναι αδιανόητο, να υπάρχει αυτή η αλλαγή της τελευταίας στιγμής και να υπάρχει πλέον ένα κενό διάστημα 15 ημερών!
 • Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ δεν έχει καμία σχέση με τα πολυδιαφημιζόμενα κίνητρα στήριξης των εργοδοτών και κατά την άποψή μας η απόφαση για την συνολική επιβάρυνση των εισφορών από τον εργοδότη, είναι αδιανόητη
 • Πως είναι δυνατόν να δημιουργείται υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, για διάστημα στο οποίο ο εργαζόμενος δεν θα παρέχει την εργασία του
 • Ήδη αρκετοί εργοδότες, έχουν σκεφτεί να προβούν σε καταγγελίες συμβάσεων (για κλειστές επιχειρήσεις που άνοιξαν) για να μειώσουν το κόστος στο 50% και όχι στο 34%. Ίδιες σκέψεις γίνονται και επιχειρήσεις που ήταν σε καθεστώς αναστολής, μόλις παρέλθει η ρήτρα διατήρησης προσωπικού
 • Σε ερώτηση που έγινε από συνεργάτη του e-forologia στον Υπουργό Εργασίας, υπήρξε ξεκάθαρη απάντηση ότι θα τρέχουν παράλληλα τόσο το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ όσο και το πρόγραμμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κάτι τελικά που δεν θα ισχύει διότι το πρόγραμμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ καταργείται με σκοπό – όπως αναγράφεται – να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες να εφαρμόσουν το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Τώρα το πως κάτι τέτοιο θεωρείται ενθάρρυνση, ειλικρινά δεν γίνεται κατανοητό από τις διατάξεις.

 

Mε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.  “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α ’90) και άλλες διατάξεις» προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.α. Θεσπίζεται, για το χρονικό διάστημα από 15.06.2020 έως 15.10.2020, μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

β. Οι επιχειρήσεις — εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις, δύνανται να προβαίνουν για έναν ή περισσότερους μήνες, εντός του χρονικού διαστήματος του μηχανισμού, σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπο ψήφιση νομοσχεδίου.

γ. Καταβάλλεται στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται καθώς και αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων.

δ. Εξαιρούνται της κάλυψης του μηχανισμού οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης.

ε. Αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό η διαφορά, που προκύπτει, σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου.

στ. Επιβάλλεται στις επιχειρήσεις εργοδότες, που κάνουν χρήση του μηχανισμού, η υποχρέωση να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν καθώς και να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς αυτών κατά το χρονικό διάστημα ένταξής τους.

ζ. Η δαπάνη για την υλοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή/και από ευρωπαϊκούς πόρους.

η. Με κ.υ.α. καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μέτρου. (άρθρο 1)

2. Λαμβάνονται μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των εποχικά εργαζομένων. Συγκεκριμένα:

α. Για τους εποχικά εργαζόμενους που έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης προβλέπονται τα εξής:

 • οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 έχουν δικαίωμα από 1.06.2020 έως 30.09.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. Το ανωτέρω μέτρο καταλαμβάνει και τους εργαζόμενους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων.
 • οι ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις υποχρεούνται i) να ανακαλέσουν οριστικά την αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία και ii) να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
 •  οι συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων επιχειρήσεων εργοδοτών, που δεν θα επαναλειτουργήσουν τίθενται σε αναστολή και οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, το ύψος της οποίας ορίζεται στο ποσό των 534 ευρώ για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας.

β. Για τους εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης προβλέπονται τα εξής:

 • Καταβάλλεται μηνιαία έκτακτη αποζημίωση ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν, στους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, και για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης, εφόσον έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, εντός του διαστήματος από τον Σεπτέμβριο 2019 και έως το Φεβρουάριο 2020.
 • Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για το αντίστοιχο διάστημα.
 • Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω εργαζομένων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30.09.2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται από το κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα 01.06.2020-30.09.2020.

 Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης καλύπτονται από το κρατικό προϋπολογισμό.

 Η έκτακτη αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/20Ι Ι, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και λοιπούς φορείς (ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ.) και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα. (άρθρα 2 και 3)

3. Καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από την 1η .05.2020 μέχρι την ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης εργαζόμενοι, σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, που είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.03.2020 Π.Ν.Π., ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια και υπό την προϋπόθεση ότι η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής. (άρθρο 4)

4. Παρέχεται η δυνατότητα, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020 και κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, στις οριζόμενες κατηγορίες εργαζομένων γονέων ( εργαζόμενοι γονείς με παιδιά που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, κ.λπ) με αίτησή τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να εργασθούν με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου, μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτή απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε άλλες εργάσιμες ημέρες σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των μερών, κατά ώρες αντίστοιχες των ως άνω ωρών μείωσης του ωραρίου εργασίας τους, χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης. (άρθρο 5)

5. Αποσαφηνίζεται ότι υπάγονται σε ασφάλιση με εργόσημο στον ΟΓΑ οι μετακλητοί πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες. (άρθρο 6)

6.α. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της αναστολής συμβάσεων των εργαζομένων τους ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν i) της 31 ης Ιουλίου 2020 για τις επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και αθλητισμού και ii) της Ιουνίου 2020 για τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης, οι οποίες πλήττονται σημαντικά από την ενσκήψασα πανδημία.

β. οι ανωτέρω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της προβλεπόμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

γ. οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες για όσο χρόνο κάνουν χρήση των προαναφερόμενων μέτρων υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. (άρθρο 7)

7.α. Αναστέλλονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες {έχουν ήδη ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες} οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

β. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή έως τις 30.09.2020, για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της υπό ψήφιση ρύθμισης δεν δραστηριοποιούνται στον προαναφερόμενο κλάδο (τουριστικό), εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους. Ομοίως, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως τις 30.09.2020.

γ. Τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης. (άρθρο 8)

8. Παρατείνονται για δύο (2) μήνες και πάντως όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020 η θητεία των μελών i) του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου και ii) των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, οι οποίες έληξαν ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVlD-19. (άρθρο 9)

9. Καταβάλλεται στον/στην σύζυγο του δικαιούχου ή στο πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή στους νόμιμους κληρονόμους του, η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ που δικαιούνται άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, τα οποία όμως απεβίωσαν χωρίς να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση. (άρθρο 10)

10.α. Παρατείνεται κατά ένα έτος και ισχύει έως την 1.3.2022 (αντί της 1.3.2021) το καθεστώς ευνοϊκότερης ασφαλιστικής μεταχείρισης εργαζόμενων συνταξιούχων, οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 ή για τους οποίους προβλεπόταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις.

β. Θεσπίζεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους συνταξιούχους που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή ισχύει από 01.06.2020. (άρθρο 11)

 

 • Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net