Ποια είναι η διαδικασία αλλαγής Λογιστή

Θέλω να αλλάξω Λογιστή ποια είναι η διαδικασία; είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσω προκαταβολικά τον παλαιό λογιστή ώστε να προετοιμάσει τα βιβλία μου ή απλώς τα παίρνω και πάω σε άλλο γραφείο;

Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε Λογιστή δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο πέραν του να ενημερώσετε τον υπάρχοντα Λογιστή έτσι ώστε να ολοκληρώσει έγκαιρα τις όποιες εργασίες σας και φυσικά να του καταβάλετε τις συμφωνηθείσες αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη σας έχει παράσχει. O Κώδικας Δεοντολογία Λογιστών Φοροτεχνικών άρθρο 10 παρ. 7 προβλέπει ότι οποιοσδήποτε Λογιστής Φοροτεχνικός επιθυμεί να προσφέρει την παροχή υπηρεσιών του σε νέο πελάτη πρέπει πρώτα να παραλάβει με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του νέου πελάτη καθώς και ότι στο ως άνω πρωτόκολλο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν από τον προηγούμενο Λογιστή.

Πότε είναι προτιμότερο μέσα στο οικονομικό έτος να αλλάξει κανείς Λογιστή; Μήπως πρέπει να κλείσει το έτος πρώτα ώστε ο νέος λογιστής να ξεκινήσει από την αρχή του έτους;

Δεν υπάρχει κανένα θέμα σχετικά με την χρονική στιγμή της αλλαγής του Λογιστή. Εμείς, σε συνεργασία με τον παλίο σας Λογιστή θα φροντίσουμε για όλες τι ενέργειες που πρέπει να γίνουν  ώστε να ξεκινήσει ομαλά η συνεργασία μας.

Είμαι ιδιώτης φυσικό πρόσωπο και ψάχνω Λογιστή για τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.

Η εταιρίας μας πέρα απο την απλή συμπλήρωση και υποβολή της ετήσιας φορολογικής σας δήλωσης, εφόσον το επιθυμείτε, θα καταγράψει το φορολογικό σας προφίλ με σκοπό να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε φορολογική σας υποχρέωση, να σας προτείνει επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις για ενδεχόμενη μείωση της ατομικής σας φορολόγησης, αλλά και για το αν είστε δικαιούχος κάποιου επιδόματος.

Στόχος μας είναι οι πελάτες μας φυσικά πρόσωπα να μην ασχολούνται οι ίδιοι για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων τους, αλλα να φροντίζουμε εμέις για αυτές και απλά να τους ενημερώνουμε.