10 βήματα για να βγείτε πιο γρήγορα στην σύνταξη

Οι εκκρεμείς συντάξεις δεν αποτελούν το μοναδικό πρόβλημα που απασχολεί τους ασφαλισμένους και προκαλεί τριγμούς στην κοινωνία. Η προσπάθεια δεκάδων χιλιάδων υποψήφιων συνταξιούχων να αποσυρθούν από την “ενεργό δράση” σκοντάφτει εδώ και πολλά χρόνια στη γραφειοκρατία και την πολυνομία που μαστίζει τα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικά την περίοδο της κρίσης, το πρόβλημα διογκώθηκε, καθώς οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης έχασαν πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό σε τμήματα, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην έκδοση συντάξεων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα δρόμοι διαφυγής από αυτή την ταλαιπωρία, τρόποι που μπορεί να βοηθήσουν τους πολίτες να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να καταφέρουν να περιορίσουν έστω και λίγο το χρόνο αναμονής.

Ο ασφαλισμένος σε έναν και μόνο φορέα, μπορεί πριν από την έκδοση συνταξιοδότησης να ζητήσει την ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης του. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί από τα αρμόδια τμήματα των οργανισμών με την έκδοση απόφασης ανακεφαλαίωσης.

Εξαγορές πλασματικών ετών: Ο ασφαλισμένος που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί, πρέπει να γνωρίζει ότι 6 με 8 μήνες πριν την αίτηση πρέπει να υποβάλλει τα αιτήματα για την έκδοση αποφάσεων εξαγοράς ή αναγνώρισης πλασματικών ετών. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε με δόσεις είτε με παρακράτηση από την σύνταξη.

Βεβαιώσεις επιδοτούμενων χρόνων: Ταχύτερα στη σύνταξη μπορούν να βγουν οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν επιδοτούμενους χρόνους, ώστε να συμπληρώσουν όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Για αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση βεβαιώσεων επιδότησης πριν από την αίτηση.

Πιστοποιητικά χρόνου ασφάλισης: Για τους ασφαλισμένους που έχουν χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς, είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαιώσεων για τον χρόνο που έχουν σε άλλα Ταμεία, καθώς έτσι πιστοποιείται ο χρόνος που έχουν διανύσει σε άλλα Ταμεία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη έκδοση της προσωρινής σύνταξης.

Τακτοποίηση οφειλών σε Ταμεία: Μεγάλη σημασία ειδικά για τους ασφαλισμένους που έχουν χρόνο ασφάλισης στον ΟΑΕΕ έχει να είναι τακτοποιημένες τόσο οι οφειλές που έχουν στον φορέα όσο και τυχόν εκκρεμότητες φορολογικής φύσεως που αφορούν εταιρείες ή δραστηριότητες του παρελθόντος.

Φάκελος παραίτησης στο Δημόσιο: Ιδιαίτερης σημασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους, είναι η προετοιμασία του φακέλου παραίτησης, καθώς είναι θετικό να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή της πρώτης παραίτησης.

Επιτάχυνση των διαδικασιών: Παράλληλα, σημαντικός χρόνος μπορεί να εξοικονομηθεί με τις αιτήσεις προτίμησης για λόγους υγείας ή λόγω δανειακών υποχρεώσεων και ειδικότερα όσον αφορά τους ασφαλισμένους που πάσχουν από βαριές παθήσεις αλλά δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω αναπηρίας.

Συγκέντρωση εκ των προτέρων όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών: Μεγάλη σημασία έχει να είναι ο φάκελος των υποψήφιων συνταξιούχων εξαρχής πλήρης και να μην αναζητούνται εν μέσω διαδικασίας αρκετά δικαιολογητικά, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να έχει γίνει η σχετική προετοιμασία πριν την κατάθεση.

Βεβαίωση ασφάλισης σε συγχωνευθέντα Ταμεία: Οι ασφαλισμένοι που έχουν χρόνο ασφάλισης σε συγχωνευθέντα Ταμεία στο ΙΚΑ, είναι σημαντικό να έχουν εκδώσει εκ των προτέρων την σχετική πράξη αναγνώρισης του χρόνου και να μην περιμένουν την διαδικασία ανακεφαλαίωσης, καθώς σε τέτοια περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν έως και 2 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση.

Προσωρινή σύνταξη: Οικονομική ανάσα, δίνει στους ασφαλισμένους η έκδοση της προσωρινής σύνταξης, η οποία καταβάλλεται με βάση τη νομοθεσία μέσα σε 45 ημέρες όταν όλα τα ένσημα είναι στον ίδιο φορέα και μέσα σε 75 ημέρες όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση.

Ο χρόνος αναμονής μπορεί να ποικίλει ανάλογα και με το υποκατάστημα απονομής συντάξεων

“Οι χρόνοι αναμονής για την έκδοση συνταξιοδότησης μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με το υποκατάστημα απονομής συντάξεων, που βρίσκονται και εντός του ίδιου νομού. Για παράδειγμα σε διαφορετικό χρόνο απονέμει σύνταξη το κατάστημα του ΕΦΚΑ Αμαρουσίου και σε διαφορετικό το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ Πειραιά. Οι ασφαλισμένοι μπορούν επισπεύσουν ακόμα και δύο χρόνια την έκδοση απονομής σύνταξης κάνοντας τα παραπάνω απλά βήματα.”