Επιδότηση παγίων δαπανών – Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με διάταξη νόμου που έρχεται στη Βουλή

Ένα ακόμη μέτρο προστίθεται στο «οπλοστάσιο» της κυβέρνησης με στόχο την στήριξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας λόγω της πανδημίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών όπως είναι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ενοίκια, μισθοδοσία,leasing, προμήθειες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, το οποίο τελευταία φορά αναθεωρήθηκε τον Οκτώβριο, αν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μια επιχείρηση παρουσιάζει μείωση τζίρου μεγαλύτερη από 30%, αν καταγράφει ζημιά κι αν παραμένει ζημιογόνα (με βάση και τα μέτρα στήριξης που έχει ήδη λάβει όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή ή η αναστολή συμβάσεων εργασίας) τότε μπορεί να λάβει στήριξη μέσω της επιδότησης παγίων δαπανών.

Όπως δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, το πρόγραμμα θα αφορά επιχειρήσεις κλάδων που επλήγησαν, εμφάνισαν μείωση τζίρου κατά την περίοδο της πανδημίας αλλά είχαν και ζημιά την προηγούμενη χρονιά καθώς δεν κατάφεραν να καλυφθούν οι πάγιες δαπάνες που έχουν.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του πλαισίου από την Κομισιόν, προβλέπεται η στήριξη για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες. Δηλαδή επιτρέπει την κρατική στήριξη για πάγιες δαπάνες που δεν καλύφθηκαν σε επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2021 και καλύπτει μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1 Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μέρους της εν λόγω περιόδου.·

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου που θα επιλεγεί θα πρέπει να καταγράφεται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Το μέγεθος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 70 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, εκτός από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 90 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών.

Η συνολική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο. Τα ποσά είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης·

Η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές  ή αν πρόκειται για πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις μπορούν να είναι προβληματικές  υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η Αθήνα συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση και επέκταση του προσωρινού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων για υψηλότερα ανώτατα όρια χρηματοδότησης και νέα, καλύτερα δεδομένα για τις επιχειρήσεις.

Επομένως, ίσως χρειαστεί να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα  προκειμένου να διαμορφωθούν τα τελικά νούμερα τόσο για το ποσοστό της απώλειας του τζίρου όσο και για τα ποσοστά επιδότησης.