Κάτοικοι εξωτερικού – Μεταφορά κατοικίας

Πότε πρέπει να τακτοποιήσουμε τις φορολογικές μας υποχρεώσεις;

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι την ώρα που φεύγετε, αλλά το επόμενο έτος από αυτό που θα έχετε κατοχυρώσει το δικαίωμα μεταφοράς σας στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

Δηλαδή, κατοχυρώνετε το δικαίωμα όταν μέσα σε ένα έτος (01/01-31/12) έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον 183 η μέρες μόνιμης διαμονής και έχετε συνάψει οικονομικούς δεσμούς στο εξωτερικό (πρόσληψη, έναρξη δραστηριότητας ως επιτηδευματίας ή μέλος εταιρείας κλπ.)

Για ποιον λόγο πρέπει να τακτοποιήσω τις φορολογικές μου υποχρεώσεις στην Ελλάδα;

Επειδή από την ώρα που αποκτούμε ΑΦΜ στην Ελλάδα δηλώνοντας ότι κατοικούμε κάπου εντός της επικράτειας και ας μην έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε φορολογικές δηλώσεις θεωρούμαστε φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι έχουμε την υποχρέωση να φορολογούμαστε στην Ελλάδα για το παγκόσμιο μας εισόδημα,

Τι θα κερδίσω εάν δηλωθώ κάτοικος εξωτερικού ή Τι θα μου κάνουν εάν δεν δηλωθώ;

Εάν επί σειρά ετών δεν έχουμε κάνει φορολογικές δηλώσεις ή ακόμα χειρότερα έχουμε κάνει μηδενικές φορολογικές δηλώσεις στην Ελλάδα είναι απολύτως λογικό να μην μπορούμε να μεταφέρουμε διατραπεζικά και να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα μας στην Ελλάδα, και ας τα έχουμε κερδίσει καθ’ όλα νόμιμα στο εξωτερικό και έχουν φορολογηθεί εκεί, για κάποια αγορά που τυχόν να Θέλουμε να κάνουμε (αυτοκίνητο, ακίνητο κλπ.) είτε να τα χρησιμοποιήσουμε ως κεφάλαιο για την συμμετοχή μας ως μέλος σε κάποια εταιρεία.

Τι μπορώ να κάνω εάν δεν έχω τακτοποιήσει για αρκετά χρόνια τις φορολογικές μου υποχρεώσεις; Τι να κάνω Τώρα; Θα επιβαρυνθώ με πολλά πρόστιμα;

Δεν εξαρτάται το ποσό τυχών προστίμων από το πόσα χρόνια έχω να τακτοποιήσω τις υποχρεώσεις μου, αλλά από το πόσες λάθος κινήσεις έχουν γίνει όπως πχ λάθος δηλώσεις που πρέπει να τροποποιηθούν εκπρόθεσμα κλπ. Δεν πρέπει να σας τρομάζει εάν έχετε αμελήσει για πολλά χρόνια τις φορολογικές σας υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να σας τρομάζει η σκέψη του να μην τις ταχτοποιήσετε.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι προτιμότερο να ταχτοποιείτε τις υποχρεώσεις σας όσο το δυνατόν πιο άμεσα καθώς είναι πολύ πιο εύκολο να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε άσχημες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθείτε από τυχόν κενά διαστήματα που μπορεί να δημιουργηθούν σχετικά με την απασχόληση σας ή να προκύψουν από την μετάβαση σας σε κάποια άλλη χώρα.

Πότε πρέπει να ενημερωθώ σχετικά με την αλλαγή της φορολογικής μου κατοικίας;

Το καλύτερο είναι να ενημερωθείτε πριν την μεταφορά σας στο εξωτερικό, επειδή μπορεί να έχετε την δυνατότητα να προγραμματίσετε τις κινήσεις σας με τον πιο επικερδή τρόπο για εσάς με σκοπό την αποφυγή τυχόν φορολόγησης,

Εάν για παράδειγμα μέχρι τον Σεπτέμβριο εργαζόσασταν στην Ελλάδα, και έκτοτε έχετε εισοδήματα από το εξωτερικό, επειδή δεν κατοχυρώνετε το δικαίωμα της μεταφοράς σας για το συγκεκριμένο έτος, θα πρέπει να φορολογηθείτε και τα εισοδήματα του εξωτερικού που έχετε αποκτήσει μέχρι τις 31/12 στην Ελλάδα, τα οποία θα προσμετρηθούν στα Ελληνικά σας εισοδήματα και πιθανόν να προκύψει ποσό φόρου που θα πρέπει να πληρώσετε.

Κάποια στιγμή σκέφτομαι να επιστρέψω στην Ελλάδα, τότε τι γίνεται;

Με μία απλή δήλωση στο μητρώο της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού (ή σε όποια κεφαλική ΔΟΥ του εκάστοτε Νομού ανήκει ο φορολογικός εκπρόσωπος μας στην Ελλάδα) όπου δηλώνουμε την κατοικία μας στην Ελλάδα πλέον, μεταφερόμαστε στην ΔΟΥ που ανήκει χωροταξικά η διεύθυνση της κατοικίας που θα δηλώσουμε. Το σημαντικό είναι ότι πέραν του γεγονότος ότι με το να έχουμε δηλωθεί φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού μπορούμε όταν επιστρέψουμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα μας κεφαλαία για διάφορους λόγους όπως αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε επίσης να κάνουμε και χρήση των φορολογικών κινήτρων που δίνονται από την Ελληνική κυβέρνηση για την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας των κατοίκων εξωτερικού και μεταφορά αυτής στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Α, 5Β και 5Γ του Ν.4172/2013.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι, όπως ένας φορολογούμενος πρέπει να συμβουλεύεται τον φοροτεχνικό του κατά την αποχώρηση του από την Ελλάδα για να κάνει τις σωστές κινήσεις την κατάλληλη στιγμή και να μην επιβαρύνεται με πρόστιμα άσκοπα, είναι εξίσου σημαντικό να έχει μία διαρκή σχέση με τον φοροτεχνικό του τόσο κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας του όσο και πριν από την πιθανή επιστροφή του.

Επειδή η ενημέρωση είναι διαρκής, είναι εγγενής η δυσκολία παρακολούθησης από κάποιον μη ειδικό πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρερμηνευθούν διάφορες προϋποθέσεις που ορίζονται σε διάφορες αποφάσεις.

Ή ακόμα χειρότερα να γίνουν κάποιες κινήσεις χωρίς να έχουν εκδοθεί ακόμα διευκρινίσεις σχετικά με τις εν λόγω αποφάσεις, όπως για παράδειγμα σήμερα εκδόθηκε η απόφαση Α.1087/2021 στην οποία προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του Ν.4172/2013.