Φορολογικές δηλώσεις 2021-Αποδείξεις: Τι θα ισχύσει φέτος – Ποιοι απαλλάσσονται

Πλήρη απαλλαγή από το όριο συγκέντρωσης του 30%  του εισοδήματος σε ηλεκτρονικές αποδείξεις για περισσότερους φορολογούμενους με μείωση του ορίου ηλικίας στα 60 έτη και μικρότερα πρόστιμα για όσους φάνηκε ότι «προσπάθησαν» αλλά δεν τα κατάφεραν προβλέπει σχετική τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα :

·Διευρύνεται ο αριθμός των φορολογουμένων που «εξαιρούνται» από το μέτρο καθώς αφορά όσους ξεπερνούν τα 60 έτη προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με το πέναλτι φόρου 22% όσοι δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ποσό που απαιτούνταν.

· Ακυρώνεται το πρόστιμο σε συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων όπως αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν σε κλάδους που θεωρούνται πληττόμενοι, εργαζόμενοι που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής, εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» αλλά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν πέρυσι μειωμένα ενοίκια.

·  Μειώνεται στο μισό, δηλαδή στο 11% από 22% το πέναλτι φόρου για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι, έστω και με δυσκολία, κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από το 20% του εισοδήματος του 2020 σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, δεν έφτασαν όμως στο 30% που ισχύει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών ήδη οι 8 στους 10 φορολογούμενους έχουν καλύψει το 30% του εισοδήματος που δηλώνουν με ηλεκτρονικό χρήμα.

Ποιοι απαλλάσσονται 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εξαιρούνται:

·  Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω (για φέτος είναι άνω των 60 ετών), άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα, Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,  οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία,  φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών), όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

· φορολογούμενοι που δαπανούν πάνω από το 60% του εισοδήματος τους για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑγια τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, θα πρέπει να καλύψουν ποσοστό ίσο με το 20% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας ή και δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογουμένου, επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη.

Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον διαζευγμένο σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον, στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.

Για τον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού, το όριο των δαπανών που πρέπει να καταβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εντός του φορολογικού έτους περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.