Οργανωμένες Λογιστικές Υπηρεσίες : Παράγοντας για την ανάπτυξη και την κερδοφορία επιχειρήσεων

Η παγκόσμια δυσμενής οικονομική συγκυρία λόγω πανδημίας, έχει βαρύ αντίκτυπο στην Ελλάδα έχοντας αποτελέσει τροχοπέδη για πολλές επιχειρήσεις που είδαν την κερδοφορία τους να συρρικνώνεται, να καταγράφουν ζημιές ή ακόμα και να βάζουν λουκέτο. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι δυσμενείς εξελίξεις οφείλονται στο γεγονός ότι οι επιχειρηματίες δεν είχαν έγκαιρη, αξιόπιστη και ουσιαστική πληροφόρηση για τις εξελίξεις κατά την διάρκεια της πανδημίας και αυτό είχε αντίκτυπο στο  επιχειρηματικό πλάνο τους.

Αντίθετα υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα επιχειρήσεων, οι οποίες σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη υιοθέτησαν σύγχρονες λογιστικές πρακτικές λαμβάνοντας τακτική κι αναλυτική πληροφόρηση για τα οικονομικά στοιχεία και μεγέθη τους, με αποτέλεσμα να βγουν από την αρνητική τους θέση και να επιστρέψουν στην κερδοφορία.

Η παροχή λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη αποτελεί διεθνή πρακτική που κερδίζει συνεχώς έδαφος και στην Ελλάδα, καθώς προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε όσες επιχειρήσεις την επιλέγουν. Είναι μια επιλογή που προέκυψε από την ανάγκη των επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν με αποτελεσματικότητα στον… εκρηκτικό συνδυασμό σκληρού ανταγωνισμού, υψηλής φορολογίας, μεγάλης γραφειοκρατίας και αρνητικού οικονομικού κλίματος που χαρακτηρίζουν την εγχώρια αγορά.

Επιλέγοντας έναν αξιόπιστο εξωτερικό συνεργάτη με πολυετή πείρα και υψηλή εξειδίκευση, που να παρέχει υπεύθυνα μια ευρύτατη γκάμα λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών, μια επιχείρηση αποκτά πρόσβαση σε πολύτιμη πληροφόρηση και πρακτικές που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό να αναπτύξει εσωτερικά.

Πλεονεκτήματα που κάνουν τη διαφορά

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη διοίκηση μιας επιχείρησης να έχει αναλυτική πληροφόρηση για τα οικονομικά της μεγέθη και στοιχεία μέσω οικονομικών καταστάσεων (reports) σε τακτική βάση και ειδικά διαμορφωμένες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης αυτής.

Η παροχή των πληροφοριών αυτών γίνεται online επιτρέποντας στον επιχειρηματία να ελέγχει ανά πάσα στιγμή και από κάθε σημείο την κατάσταση της επιχείρησής του και να λαμβάνει ανάλογα αποφάσεις τακτικού και στρατηγικού χαρακτήρα.

Εκτός των παραδοσιακών υπηρεσιών, όπως η τήρηση βιβλίων, η εποπτεία του λογιστηρίου, η οργάνωση και απλοποίηση των λογιστικών συστημάτων και η σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, το μπουκέτο των υπηρεσιών που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση από έναν εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη και οι οποίες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Πληροφόρηση και υποστήριξη σχετικά με την είσπραξη των υπολοίπων ή σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική που έχει μια επιχείρηση, έτσι ώστε οι εισπράξεις να γίνονται νωρίς και να διαπιστώνεται ποιοι πελάτες είναι κερδοφόροι και ποιοι όχι.
  • Παρακολούθηση, όλων των μηχανογραφικών, τεχνολογικών και φορολογικών εξελίξεων και παροχή έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης στον πελάτη.
  • Παροχή αναλυτικής πληροφόρησης για τη βέλτιστη διαχείριση των παγίων εξόδων μιας επιχείρησης και τις επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό.
  • Παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και διερεύνηση των πλέον συμφερουσών λύσεων στην τραπεζική αγορά για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης.
  • Ανάλυση κόστους, επισκόπηση κοστολογίων και κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης, με στόχο τη χάραξη σωστής τιμολογιακής στρατηγικής.

Οι παραπάνω υπηρεσίες αποτελούν πολύτιμα όπλα που οδηγούν σε σημαντική περικοπή του κόστους σε μια επιχείρηση απελευθερώνοντας πόρους για την ανάπτυξή της και διασφαλίζοντάς την από πιθανούς λογιστικούς και φορολογικούς κινδύνους.

Η ομάδα των έμπειρων και εξειδικευμένων συμβούλων της logic economy θα σας οδηγήσει με ασφάλεια και απόλυτη συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία στην καλύτερη επιλογή για την επιχείρησή σας, καλύπτοντας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο κάθε ανάγκη στο παρόν και προνοώντας για τις προκλήσεις του μέλλοντος!