Το φαρμακείο των επιχειρήσεων

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επανακαθορίζεται η υποχρέωση όλων των εργοδοτών να προμηθευτούν συγκεκριμένα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας που πρέπει να παρέχονται για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι:

  1. Aκετυλοσαλικυλικό οξύ

 2. Παρακεταμόλη

 3. Aντιισταμινικά δισκία

 4. Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg)

 5. Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg)

 6. Aντιόξινα δισκία

 7. Σπασμολυτικά δισκία

 8. Αντιδιαρροϊκά δισκία ? Lop­eramide

 9. Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση

10.Aντισηπτικό κολλύριο

11.Aντιϊσταμινική αλοιφή

12.Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων

13.Γάντια

14.Υγρό απολύμανσης χεριών

15.Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών

16.Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid)

17.Bαμβάκι

18.Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα

19.Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη

20.Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα

21.Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα

22.Tριγωνικός επίδεσμος

23.Aιμοστατικός επίδεσμος

24.Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml

25.Oξυζενέ

26.Oινόπνευμα καθαρό

27.Αντισηπτικό διάλυμα (solu­tion ext. use Povi­done Iodine 10 %)

28.Γλωσσοπίεστρα

29.Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Εργασίας με την απόφαση αυτή και στο πλαίσιο της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων, καθιερώνεται ενιαία ρύθμιση σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις όσον αφορά τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.