Αύξηση του κατώτατου μισθού από 01/05/2022

Κατά 50 ευρώ τον μήνα αυξάνεται από την 1η Μαΐου ο κατώτατος μισθός, φθάνοντας τα 713 ευρώ μεικτά (613 καθαρά) έναντι 663 ευρώ μεικτά (569 ευρώ καθαρά) που είναι σήμερα. Αντίστοιχα, το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται στα 31,85 ευρώ, από 29,62 ευρώ που είναι από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και το τέλος Απριλίου. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 7,5%, που σε συνδυασμό με την πρώτη αύξηση, 2%, που εφαρμόστηκε στις αρχές του έτους, οδηγεί σε ετήσιο καθαρό κέρδος για κάθε μισθωτό με πλήρη απασχόληση, που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, της τάξης των 882 ευρώ.

Εάν δε, σε αυτό, προστεθεί και το όφελος από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κατά 1,63 ποσοστιαίες μονάδες, τότε το κέρδος είναι 906 ευρώ. Εφόσον ο μισθωτός είχε προϋπηρεσία (θεμελιωμένες τριετίες) έως τον Φεβρουάριο του 2012, ο μηνιαίος μεικτός κατώτατος μισθός μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 213 ευρώ και να φθάσει τα 926 ευρώ τον μήνα (μεικτά). Συνολικά, εκτιμάται ότι η απόφαση της κυβέρνησης (που βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο) οδηγεί στην αύξηση του εισοδήματος πάνω από 800.000 μισθωτών, ανέργων αλλά και δικαιούχων μιας σειράς επιδομάτων, που το ύψος τους καθορίζεται σύμφωνα με τον κατώτατο μισθό.

Υπενθυμίζουμε ότι με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου του 2012 (δεύτερο μνημόνιο) πάγωσαν οι τριετίες με αποτέλεσμα να σταματήσει η εξέλιξή τους το Φεβρουάριο του εν λόγω έτους. Αυτό σημαίνει ότι αν ο αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό (που τότε είχε μειωθεί στα 586 ευρώ) είχε προλάβει να κατοχυρώσει την πρώτη τριετία, εξακολουθούσε να παίρνει την ανάλογη προσαύξηση 10%. Ωστόσο δε μπορούσε να διεκδικήσει προσαύξηση για τη δεύτερη και την τρίτη τριετία.

Αντίθετα οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά την εφαρμογή του νόμου έχασαν το δικαίωμα της προσαύξησης του μισθού τους λόγω προϋπηρεσίας με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να αρκούνται στον κατώτατο μισθό ο οποίος σύμφωνα με τους δανειστές έπρεπε να καταβάλλεται ως «μοναδιαία αξία», χωρίς να προσμετρώνται σε αυτόν τα χρόνια προϋπηρεσίας ή το έτος πρόσληψης.

Επομένως οι μισθωτοί που αμείβονται με τα κατώτατα όριο και πρόλαβαν να κατοχυρώσουν τις τριετίες έως το 2012 θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα προϋπηρεσίας που ισούται με 10% επί του κατώτατου μισθού και μπορεί να καταβληθεί έως τρεις τριετίες κατ’ ανώτατο όριο.

Ετσι, ο νέος κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1η Μαΐου κατά 7,5%, ή 50 ευρώ τον μήνα και διαμορφώνεται σε 713 ευρώ από 663 ευρώ προηγουμένως. Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 μισθοί τον χρόνο, το ετήσιο όφελος για τους εργαζομένους από την αύξηση ισούται με έναν επιπλέον μισθό (50 ευρώ η μηνιαία αύξηση επί 14 μισθούς ισούται με 700 ευρώ).

Οι μηνιαίες αποδοχές σε 12μηνη βάση –όπως δηλαδή υπολογίζονται στην υπόλοιπη Ε.Ε.–, αν συνυπολογισθεί η καταβολή δώρων και επιδομάτων διαμορφώνονται σε 831,8 ευρώ από 773,5 ευρώ σήμερα. Εκτιμάται δηλαδή πως ένας 15ος μισθός προστίθεται στο εξής στο εισόδημα όσων σήμερα λαμβάνουν 663 ευρώ μεικτά.

Αν συνυπολογισθεί και η προηγούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού που έγινε την 1η Ιανουαρίου 2022, προκύπτει αύξηση κατά 9,7%, ή 63 ευρώ τον μήνα (από 650 ευρώ στα 713 ευρώ). Σε αυτή την περίπτωση το όφελος σωρευτικά οδηγεί σε επιπλέον 882 ευρώ τον χρόνο.

Τέλος, αν συνυπολογιστούν και οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές (ισχύουν από το 2021) τότε εκτιμάται ότι η σωρευτική αύξηση του καθαρού μισθού είναι από την αρχή του χρόνου της τάξης του 11,81%, με αποτέλεσμα το σωρευτικό ετήσιο όφελος να φθάνει τα 906 ευρώ.

Οσο για τις πολυσυζητημένες τριετίες, που από τον Φεβρουάριο του 2012 παραμένουν «παγωμένες», το υπουργείο Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι συνεχίζεται το σημερινό καθεστώς, δηλαδή οι «τριετίες» συνεχίζουν να καταβάλλονται, προσαυξάνοντας τον κατώτατο μισθό έως και κατά 30%, σε όσους τις δικαιούνταν έως τις 14.2.2012.

Συνεπώς ο μηνιαίος μεικτός κατώτατος μισθός για τους εργαζομένους με τρεις τριετίες μπορεί να είναι έως και 213 ευρώ υψηλότερος (713 ευρώ + 30%) με το ετήσιο όφελος να διαμορφώνεται στα 926 ευρώ.

24 επιδόματα αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω το επίδομα ανεργίας. Σήμερα το ημερήσιο επίδομα είναι 16,29 ευρώ και το μηνιαίο 407,25 ευρώ. Από 1ης Μαΐου διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και στα 438 ευρώ το μηνιαίο.

Επίσης αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολουμένους, τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας, αλλά και η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.ά.
Αναλυτικά, η αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει συνολικά 24 μισθολογικά επιδόματα:

1. Ανεργίας.
2. Επίσχεσης εργασίας.
3. Μακροχρόνια ανέργων.
4. Ειδικό εποχικό.
5. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας.
6. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνο παραμονής στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
7. Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας.
8. Αφερεγγυότητας του εργοδότη.
9. Διαθεσιμότητας.
10. Παροχής προστασίας της μητρότητας.
11. Μαθητείας.
12. Ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ.
13. Πρακτικής άσκησης φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης.
14. Ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων.
15. Ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών.
16. Επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών.
17. Επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων.
18. Επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών.
19. Επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών.
20. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
21. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ.
22. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ.
23. Αδεια συμμετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές που είναι εργαζόμενοι.
24. Προγράμματα απασχόλησης.

Βέβαια, η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει, επίσης, την προσαύξηση κυριακάτικης εργασίας (και εργασίας στις αργίες), την προσαύξηση νυχτερινής εργασίας, καθώς και την προσαύξηση για την εκτός έδρας απασχόληση.

Eτσι, για παράδειγμα, ο εργαζόμενος την Κυριακή ή σε κάποια αργία δικαιούται επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για νόμιμη ή παράνομη εργασία. Συνεπώς, με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στα 713 ευρώ και το ημερομίσθιο στα 31,85 ευρώ, η αμοιβή για εργασία κατά πλήρες ωράριο την Κυριακή ή σε αργία θα ανέλθει στα 55,73 ευρώ (προσαύξηση 23,88€).