Eξωδικαστική ρύθμιση σε 240 δόσεις – Οδηγίες της ΑΑΔΕ

Οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αιτήσεις οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού παρέχει η φορολογική διοίκηση. Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ στην εξωδικαστική ρύθμιση (πολυμερή ή διμερή) υπάγονται οι οφειλές προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένες, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Αντιθέτως, εξαιρούνται:

– οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο

– οφειλές υπέρ άλλων τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε.

– οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί, ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ

Παράλληλα, προβλέπεται, και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών (με εξαίρεση τη βασική οφειλή από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους), υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο δεν περιέρχεται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η οριστική υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αναστολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων (π.χ. λογαριασμό σε τράπεζα, εισοδήματα από ενοίκια) που έχει επιβληθεί από το Δημόσιο για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση σε χρονικό σημείο που προηγείται της έναρξης της αναστολής, ακόμα και ως προς τυχόν μελλοντικές χρηματικές απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο της κατάσχεσης (δηλαδή απαιτήσεις που γεννιούνται μετά την έναρξη της αναστολής). Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα οφείλει και μετά την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, να αποδίδει στο Δημόσιο τα κατασχεθέντα ποσά

Εξαιρετικά, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, προβλέπεται η άρση των κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μόνο αν έχει εξοφληθεί ποσοστό 75% του συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Η  ρύθμιση μέσω Εξωδικαστικού χάνεται σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή δόσεων, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά είτε την αξία 3 δόσεων είτε την αξία τουλάχιστον του 3% του συνολικά οφειλόμενου στο Δημόσιο ποσού σύμφωνα με τη σύμβαση.

Η ρύθμιση επίσης χάνεται ν βασίστηκε, άμεσα ή έμμεσα, σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο οφειλέτης ή και μέλη της οικογένειάς του. Απώλεια ρύθμισης προβλέπεται, επίσης, αν έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατά του οφειλέτη ή επίκειται η λήψη δικαστικών μέτρων κατά του οφειλέτη, όπως κι αν η σύμβαση καταγγελθεί από άλλο συμμετέχοντα πιστωτή.