Η σημασία του Ισολογισμού και του Ισοζυγίου για την επιχείρηση

Πολλοί επιχειρηματίες τείνουν να παραβλέπουν τον Ισολογισμό και δεν έχουν μια βασική κατανόηση της σύνθεσης και τη σημασία του. Ο ισολογισμός έχει σημασία, και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης που δεν δίνει προσοχή θα αντιμετωπίσει μια κατάσταση ίσως και όχι ευχάριστη, όταν θα αναζητά μετρητά ή όταν πάει στην τράπεζα για την ανανέωση των δανείων.

Ο ισολογισμός συνοψίζει σε μια εταιρεία το Ενεργητικό, Παθητικό και την Καθαρή Θέση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συνήθως στο τέλος της λογιστικής περιόδου. Ο σκοπός του Ισολογισμού είναι να δώσει στους χρήστες μια ιδέα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας σε συνδυασμό με την εμφάνιση αυτού που η εταιρεία κατέχει και χρωστάει. Βοηθά τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να λάβουν γρήγορα μια εικόνα για την οικονομική ευρωστία και τις δυνατότητες της επιχείρησής τους. Οι ισολογισμοί, μαζί με τις δηλώσεις εισοδήματος, είναι και τα πιο βασικά στοιχεία για την παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στους πιθανούς δανειστές, όπως είναι οι τράπεζες και οι επενδυτές.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναλύσει κάποιος την οικονομική υγεία μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Ισολογισμού. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι ο υπολογισμός των ημερών του Κεφαλαίου Κίνησης : [(Κυκλοφορούν Ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) διαιρούμενο με (Συνολικά Ετήσια Έξοδα διαιρούμενο με το 365)]. Παράδειγμα : αν υποτεθεί ότι έχουμε 150.000 ευρώ σε ετήσια έξοδα και 95.000 ευρώ κυκλοφορούν ενεργητικό και 49.000 ευρώ ύψος βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων , οι ημέρες του κεφαλαίου κίνησης θα είναι 111,9 [(95,000-49000) / (150.000 / 365)]. Ο υπολογισμός αυτός δείχνει πόσο εύκολα η εταιρεία μπορεί να χειριστεί τις κανονικές διακυμάνσεις των εσόδων, ενώ εξακολουθεί να πληρώνει τους λογαριασμούς. Η έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης μπορεί να είναι απόδειξη της κακής διαχείρισης στους δανειστές και τους επενδυτές. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 30 ημέρες Κεφαλαίου Κίνησης και οικονομικά ισχυρές εταιρείες θα έχουν 180 ημέρες ή περισσότερο.

Τρία ή περισσότερα χρόνια Ισολογισμών μπορούν να αναλυθούν για την αναγνώριση των τάσεων καθώς και άλλων ζητημάτων όπως : Μπορεί να γίνει επιμήκυνση του κύκλου των απαιτήσεων; Μπορούν να συλλεχθούν απαιτήσεις πιο επιθετικά; Υπάρχει κάποιο χρέος των μη εισπράξιμων; Πρέπει η επιχείρηση να επιβραδύνει τις υποχρεώσεις προκειμένου να αποφευχθεί μια αναπόφευκτη έλλειψη μετρητών; Τα καθαρά κέρδη διατηρούνται στην επιχείρηση για μελλοντική ανάπτυξη ή πρέπει να αποσυρθούν από τους ιδιοκτήτες; Έχει εξαντληθεί εξοπλισμός που αντικαθίσταται τακτικά;

Το ισοζύγιο είναι ένας λογιστικός πίνακας στον οποίο μεταφέρονται πληροφοριακά στοιχεία από τους Λογαριασμούς και σκόπός της κατάσρτισής του είναι σε πρώτη φάση να εξασφαλίσει την ισότητα χρεώσεων και πιστώσεων κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων  και τον έλεγχο της ορθότητας μεταφοράς των στοιχείων από το Ημερολόγιο στους σχετικούς λογαριασμούς.

Πώς διαβάζεται όμως ένα ισοζύγιο;

Πως μπορώ να μάθω ποιος είναι ο τζίρος της εταιρίας μου μέχρι σήμερα;

Βρείτε τους λογαριασμούς 70,71,72 και 73 και προσθέστε τα νούμερα που βρίσκονται στην τελευταία στήλη του ισοζυγίου και αντίστοιχα στις γραμμές των πρωτοβάθμιων αυτών λογαριασμών.(το νούμερο θα έχει αρνητικό πρόσημο).

Πως μπορώ να μάθω το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος η ζημιά) της εταιρίας μου μέχρι σήμερα;

Βρείτε τους λογαριασμούς 20 έως 28 ,60 έως 68, 70έως 78,81 έως 82 και προσθέστε τα νούμερα που βρίσκονται στην τελευταία στήλη του ισοζυγίου και αντίστοιχα στις γραμμές των πρωτοβάθμιων αυτών λογαριασμών. Στο αποτέλεσμα της άθροισης αυτής αφαιρέστε το ποσό της απογραφής αποθεμάτων (εμπορευμάτων –προϊόντων κλπ)που έχετε στις αποθήκες σας μέχρι σήμερα .Αν το νούμερο είναι θετικό, έχετε ζημιές ,ενώ αν το νούμερο είναι αρνητικό τα κέρδη της εταιρίας ανέρχονται σε αυτό το ποσό.

Πως μπορώ να μάθω πόσα χρήματα μας χρωστάνε οι πελάτες μας μέχρι σήμερα;

Βρείτε το λογαριασμό 30 και το νούμερο που βρίσκεται στην τελευταία στήλη του ισοζυγίου και αντίστοιχα στην γραμμή  του πρωτοβάθμιου αυτού λογαριασμού. Αναλυτικότερα ανά πελάτη, μπορείτε να δείτε όλους τους λογαριασμούς που αρχίζουν από το 30 και αν το ποσό έχει θετικό πρόσημο ,σημαίνει ότι σας χρωστάει, ενώ αν έχει αρνητικό έχετε πάρει προκαταβολή ή δεν έχετε ακόμα τιμολογήσει.

Πως μπορώ να μάθω πόσες επιταγές πελατών μας έχουν πάει στην τράπεζα για εγγύηση και δεν έχουν λήξει ακόμα;

Βρείτε τον λογαριασμό 33.92 και το νούμερο που βρίσκεται στην τελευταία στήλη του ισοζυγίου και αντίστοιχα στη γραμμή του δευτεροβάθμιου αυτού λογαριασμού. Αντίστοιχα στο λογαριασμό 33.90 θα δείτε τις επιταγές που έχετε στο χαρτοφυλάκιο σας, ενώ στον 33.91 τις επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες).

Πώς μπορώ να μάθω πόσα χρήματα χρωστάμε σε προμηθευτές μέχρι σήμερα;

Βρείτε τον λογαριασμό 50 και το νούμερο που βρίσκεται στην τελευταία στήλη του ισοζυγίου κ αντίστοιχα στη γραμμή του πρωτοβάθμιου αυτού λογαριασμού .Αναλυτικότερα ανά προμηθευτή, μπορείτε να δείτε όλους τους λογαριασμούς που αρχίζουν από 50 και αν το ποσό έχει αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι του χρωστάτε ενώ αν έχει θετικό σημαίνει έχετε δώσει προκαταβολή ή δεν σας έχει στείλει ακόμα το τιμολόγιο του.

Πως μπορώ να μάθω πόσα χρήματα θα πληρώσω σε ΦΠΑ αυτό το μήνα;

Βρείτε το λογαριασμό 54,00και το νούμερο που βρίσκεται στην τελευταία στήλη του ισοζυγίου και αντίστοιχα στη γραμμή του δευτεροβάθμιου αυτού λογαριασμού..Αν το ποσό έχει αρνητικό πρόσημο, σημαίνει ότι θα πληρώσετε , ενώ αν έχει θετικό σημαίνει ότι είστε πιστωτικοί στο ΦΠΑ και δεν πληρώνετε αυτό το μήνα.(Προσοχή, όμως να έχουν γίνει όλες οι εγγραφές απόδοσης και πληρωμής του Φπα του προηγούμενου μήνα).

Πως μπορώ να μάθω τι χρωστάμε σε τράπεζες;

Βρείτε το λογαριασμό 52 και το νούμερο που βρίσκεται  στην τελευταία στήλη του ισοζυγίου και αντίστοιχα στη γραμμή του πρωτοβάθμιου αυτού λογαριασμού. Αν έχετε λάβει και μακροπρόθεσμα δάνεια, βρείτε το λογαριασμό 45.

Ο οικονομικός σύμβουλος της επιχείρησης οφείλει να ενθαρρύνει τον επιχειρηματία να μάθει περισσότερα σχετικά με τον Ισολογισμό και το Ισοζύγιο, να τα επανεξετάζει τουλάχιστον ανά τρίμηνο προκειμένου να εντοπισθούν οι τάσεις και να κάνουν συνειδητές οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Όπως ο δανειστής επανεξετάζει τακτικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης για να στηρίξει την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης έτσι και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα πρέπει να κάνουν το ίδιο.