Ψηφιακό δελτίο αποστολής και σύνδεση με την εφορία
Ένα ακόμα «όπλο» ενάντια στη φοροδιαφυγή έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς οργανώνεται η απευθείας σύνδεση των δελτίων αποστολής προϊόντων με την εφορία. Στο πλαίσιο της σταδιακής ψηφιοποίησης όλων των φορολογικών διαδικασιών, σύντομα μπαίνει σε πιλοτική εφαρμογή, το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Οι σχετικές διατάξεις έχουν ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή, το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και όπως εκτιμούν στο υπουργείο Οικονομικών η καθιέρωση της υποχρέωσης on line δελτίου αποστολής θα συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής δημιουργώντας έτσι περιθώρια για νέες μειώσεις φόρων.
Με το νέο σύστημα, όταν διακινείται ένα αγαθό, θα πρέπει να συνοδεύεται από «ηλεκτρονικό» δελτίο αποστολής ώστε να μπορεί η φορολογική διοίκηση να παρακολουθεί τι κινείται στη χώρα και αυτό να μη μπορεί να καταστραφεί στη συνέχεια καθώς θα συνδέεται με το τιμολόγιο.
Με τις διατάξεις, επιδιώκεται η διευκόλυνση αφενός των επιχειρήσεων για την τεκμηρίωση και παρακολούθηση των συναλλαγών τους και αφετέρου της Φορολογικής Διοίκησης κατά τη διενέργεια των σχετικών επαληθεύσεων στο πλαίσιο των διενεργούμενων από αυτή ελέγχων.
Οι νέες διατάξεις για την ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών ορίζουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και σημάνσεις αλλά και απευθείας διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, εξαιρέσεις και έναρξη ισχύος των νέων κανόνων έχουν παραπεμφθεί σε κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ ενώ με απόφαση του Διοικητή θα εξειδικευτούν οι ειδικότερες υποχρεώσεις των υπόχρεων οντοτήτων, οι προδιαγραφές, το περιεχόμενο και ο μορφότυπος των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, ο τρόπος και τα κανάλια διαβίβασης αυτών στην ΑΑΔΕ και κάθε άλλη λεπτομέρεια.