Ξεπάγωμα τριετιών από 1η Ιανουαρίου 2024,επίδομα προυπηρεσίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 επανέρχονται οι τριετίες -δηλαδή το επίδομα προϋπηρεσίας 10% ανά τριετία- το οποίο είχε παγώσει τον Φεβρουάριο του 2012 με νόμο που εντάχθηκε στο δεύτερο μνημόνιο. Το «πάγωμα» -δηλαδή ο αποκλεισμός από τις τριετίες- αφορούσε όσους εργαζόμενους συμπλήρωναν μια, δύο ή και τρείς τριετίες προϋπηρεσίας από το 2012 και εντεύθεν. Όσοι είχαν συμπληρώσει τη απαραίτητη προϋπηρεσία έως τον Φεβρουάριο του 2012 διατηρούσαν το επίδομα. Η δέσμευση της χώρας με τον αντίστοιχο μνημονιακό νόμο προέβλεπε την επαναφορά των τριετιών, όταν μειωθεί η ανεργία στη χώρα μας κάτω από το 10%.

Πλέον από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ισχύουν τα εξής:

Α. Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14 2 2012 ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος  ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Άρα, ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο από 1.1.24 θα τρέχει ο χρόνος του και  θα δικαιούται αναλόγως την προϋπηρεσία του 10% ανά τριετία

Δηλ. 780 0 ως 3 χρόνια,  858  3 έως 6 χρόνια, 936 6 έως 9, 1014 με πάνω από 9 έτη

Β. Για αυτούς που είχαν προσληφθεί πριν την 14.2.2012

  • Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1.1.25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,1=858)
  • Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1.1.25 με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,2=936)
  • Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1.1.25 με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,3=1014)

Σε περίπτωση συλλογικών συμβάσεων τα παραπάνω όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα σε επίπεδο βασικού μισθού και κλίμακας προσαυξήσεων

Σε περίπτωση επίσης  που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023, και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις ΣΣΕ τότε  συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα .

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ ο μέσος μισθός στη χώρα μας είναι 1.190 ευρώ, δηλαδή 52% πάνω από τον κατώτατο.

Σημειώνεται ότι το διάστημα μεταξύ 14.2.2012 έως 31.12.2023 δεν θα υπάρχει αξίωση για αναδρομικές αναζητήσεις διαφόρων.

Παραθέτουμε άρθρο με την μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων του κ. Βασίλη Πρασσά,  Σύμβουλο Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net

1.    Πόσους αφορά;

Περίπου 500.000 εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον Κατώτατο Μισθό και άλλους 300.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τους βασικούς μισθούς κλαδικών συμβάσεων (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι)

2.    Ποιοι λαμβάνουν σήμερα επίδομα προϋπηρεσίας;

Σήμερα το λαμβάνουν μόνο οι εργαζόμενοι που είχαν συμπληρώσει την απαραίτητη προϋπηρεσία μέχρι τις 14.2.2012. Βέβαια για το διάστημα μετά τις 14.2 δεν υπήρχε καμία επιπλέον προσμέτρηση, άρα και προσαύξηση

3.    Θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο; Τι θα συμβεί με όλη τη διανυθείσα προϋπηρεσία από 14.2.2012 έως 31.12.2023;

Δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα: Ουσιαστικά θεωρείται «χαμένο» διάστημα καθώς δεν θα προσμετράται για καμία προσαύξηση μισθού/ημερομισθίου. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν είχε ποτέ διευκρινιστεί από τον Φεβρουάριο του 2012 όπου και πάγωσε το επίδομα προϋπηρεσίας και πλέον αναμένεται και η επιβεβαίωση της «χαμένης» αναδρομικότητας από την απόφαση που θα έρθει τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Εργασίας.

4.    Σε τι ποσοστό αυξάνει τον κατώτατο μισθό/ημερομίσθιο;

•    Για όσους αμείβονται με κατώτατο μισθό, χορηγείται 10% προσαύξηση για κάθε συμπλήρωση 3ετίας με ανώτατο τις 3ετίες. :
o    0-3 έτη = 0,
o    3-6 έτη = 858€ νέος κατώτατος μισθός με 78€ αύξηση (10% επί του 780€),
o    6-9 έτη = 936€ νέος κατώτατος μισθός με 156€ αύξηση (20% επί του 780€),
o    9 έτη και άνω = 1014€ νέος κατώτατος μισθός με 234€ αύξηση (30% επί του 780€)
•    Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, χορηγείται 5% προσαύξηση για κάθε συμπλήρωση 3ετίας με ανώτατο τις 6 3ετίες. Συγκεκριμένα από τα 3 έτη και πάνω έως τη συμπλήρωση των 18 ετών παρέχεται επιπλέον αύξηση 1,75€ στο κατώτατο ημερομίσθιο που σήμερα είναι 34,84€, για κάθε 3ετία.

5.    Σε τι ποσοστό ή ποσό αυξάνει τους μισθούς των κλαδικών συμβάσεων;

•    Στους ξενοδοχοϋπαλλήλους υπάρχει προσαύξηση 5,6€ για κάθε έτος  υπηρεσίας (στον ίδιο εργοδότη) ή προϋπηρεσίας
•    Στους σερβιτόρους & βοηθούς σερβιτόρων εστιατορίων & συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδομα τριετίας εκ ποσοστού 5% για την συμπλήρωση τριών (3) ετών
•    Στις λοιπές ειδικότητες των επισιτιστικών καταστημάτων χορηγείται επίδομα πολυετίας ύψους 4,63 ευρώ για κάθε έτος προϋπηρεσίας.
•    Στους τραπεζικούς υπαλλήλους χορηγείται επίδομα προϋπηρεσίας εκ ποσοστού 1,85% για κάθε έτος υπηρεσίας μέχρι το 41ο έτος.

6.    Τι θα ισχύσει με όσους αμείβονται με μισθό μεγαλύτερο από τον κατώτατο ή από αυτόν τον οποίο ορίζει ως βασική η εκάστοτε κλαδική σύμβαση;

Δεν θα χορηγείται καμία επιπλέον αύξηση και ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού της αύξησης της προϋπηρεσίας υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος νόμιμος μισθός (βασικός + προϋπηρεσία) δεν θα υπερβαίνει τον συμφωνηθέντα (καταβαλλόμενο) μισθό.

7.    Από πότε θα μπορεί να δει αύξηση λόγω προϋπηρεσίας ένας εργαζόμενος;

•    Αν σήμερα δεν έχει καθόλου προϋπηρεσία, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει 3 έτη (με βάση την ερμηνεία περί «χαμένου» διαστήματος από 14.2.12 έως 31.3.2023) για να λάβει αύξηση στον κατώτατο μισθό
•    Αν σήμερα έχει προϋπηρεσία που ξεκίνησε μετά τις 14.2.2012 τότε θα πρέπει να συμπληρώσει 3 έτη για να λάβει αύξηση στον κατώτατο μισθό
•    Αν σήμερα έχει προϋπηρεσία π.χ. 2 έτη και 11 μήνες συμπληρωμένη έως 14.2.2012, τότε θα λάβει επίδομα προϋπηρεσίας την 1.2.2024, την ημερομηνία δηλαδή που θα συμπληρώσει 3 έτη με

8.    Πως προσμετράται η προϋπηρεσία;

Για όσους αμείβονται με τον Κατώτατο μισθό/ημερομίσθιο, υπολογίζεται όλη η προϋπηρεσία ανεξαρτήτου κλάδου. Για όσους αμείβονται με κλαδικές συμβάσεις που σήμερα είναι ενεργές, η προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί στον ίδιο κλάδο (ομότιμα ή συναφή καθήκοντα).

9.    Πως υπολογίζεται η προϋπηρεσία στη μερική απασχόληση;

Παλαιότερα, η μία ημέρα προϋπηρεσίας αντιστοιχούσε σε απασχόληση 8 ωρών. Σήμερα, για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, η απασχόληση 6,67 ωρών, δηλαδή 6 ώρες και 40 λεπτά, αντιστοιχούν σε 1 ημέρα προϋπηρεσίας. Συγκεκριμένα για τη συμπλήρωση 1 έτους προϋπηρεσίας απαιτούνται 2.000 ώρες εργασίας

10.    Πως αποδεικνύεται η προϋπηρεσία;

Την ευθύνη απόδειξης της αντίστοιχης προϋπηρεσίας έναντι του εργοδότη φέρει ο ίδιος ο μισθωτός ο οποίος οφείλει να προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να αποδείξει τα χρόνια προϋπηρεσίας του.

Παραδείγματα:

1.    Εργαζόμενος με πρόσληψη πριν τις 14.2.2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης 3ετίας ενεργοποιείται 1.1.2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 3ετίας την 1.1.25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού.  Άρα ο εργαζόμενος θα δει τον μισθό του να διαμορφώνεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα στα 858€ από τα 780€)

2.    Εργαζόμενος με πρόσληψη πριν τις 14.2.2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης 3ετίας ενεργοποιείται 1.1.2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 6ετίας την 1.1.25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (αφού ελάμβανε ήδη την προσαύξηση της μιας 3τιας). Άρα ο εργαζόμενος θα δει τον μισθό του να διαμορφώνεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα στα 936€ από τα 858€ που έπαιρνε λόγω της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας του έως 14.2.2012).

3.    Εργαζόμενος με πρόσληψη πριν τις 14.2.2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης 3ετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 9ετίας την 1.1.2025 με αύξηση 10%  (αφού ελάμβανε ήδη την προσαύξηση των δύο 3τιων) επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού. Άρα ο εργαζόμενος θα δει τον μισθό του να διαμορφώνεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα στα 1014€ από τα 936€ που έπαιρνε λόγω της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας του έως 14.2.2012).

4.    Εργαζόμενος με πρόσληψη την 1.1.2022: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης 3ετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 3ετίας την 1.1.27 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού.

5.    Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης με πρόσληψη την 1.1.2024 με ωράριο 4 ώρες/ημέρα: Η 3ετία συμπληρώνεται με 6.000 ώρες εργασίας, δηλαδή ένα διάστημα γύρω στα 5,7 έτη (4 ώρες ανά ημέρα Χ 22 ημέρες ανά μήνα Χ 12 μήνες = 1056 ώρες ανά έτος)

6.    Εργαζόμενος με συμφωνηθέντα μισθό 1.200€ με προϋπηρεσία 2 έτη συμπληρωμένα έως τις 14.2.2012: Την 1.1.2025, ημερομηνία που θεμελιώνει το δικαίωμα της 1ης 3ετίας δε θα λάβει καμία αύξηση καθώς ο νέος κατώτατος μισθός (με τα σημερινά δεδομένα) διαμορφώνεται στα 858€, όντας μικρότερος από τα 1.200€

7.    Εργαζόμενος με συμφωνηθέντα μισθό 900€ με προϋπηρεσία 5 έτη συμπληρωμένα έως τις 14.2.2012: Την 1.1.2025, ημερομηνία που θεμελιώνει το δικαίωμα της 2ης 3ετίας θα λάβει αύξηση 36€ καθώς ο νέος κατώτατος μισθός (με τα σημερινά δεδομένα) διαμορφώνεται στα 936€, όντας μεγαλύτερος κατά 36€ από τον συμφωνηθέντα.